HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza251 -- 輕於出家

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza251 雜阿含: za1216 SN: SN,I,187 (Pesala) Th: Th,110 (Vaṅgīsattheragāthā, vv.1219-1222)

bza251

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時尊者婆耆奢於有德者謙順柔軟諸比丘所心生憍慢,尋自覺知,呵 * 責於己:

「我極失利,都無饒益。人身難得,出家難遇。我既得之,不能謹慎。輕於出家,輕於 * 受命,以己智能輕 * 篾於彼 * 謙順柔軟有德比丘。我今當說厭惡慢心!」

即說偈言:

汝悉捨諸慢    不應自貢高
莫以慢自退    後悔無所及
一切諸眾生    皆為慢所害
為害墮地獄    是故我今者
不應恃才辯    而生憍慢心
若遠憍慢者    能捨諸障蓋
淨心懷恭 * 恪    獲得於三明
謙卑如是者    名得念比丘
憍陳如舍利    龍脇及自恣
不樂及欲結    出離及憍慢


View TEI-XML Source

tn0099-1216

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時尊者婆耆舍自以智慧堪能善說,於法聰明梵行所生憍慢心。即自心念:

「我不利,不得利。得苦,不得樂。我自以智慧輕慢於彼聰明梵行者。我今當說能生厭離偈。」

即說偈言:

瞿曇莫生慢    斷慢令無餘
莫起慢覺想    莫退生變悔
莫隱覆於他    埿犁殺慢墮
正受能除憂    見道住正道
其心得喜樂    見道自攝持
是故無礙辯    清淨離諸蓋
斷一切諸慢    起一切明處
正念於三明    神足他心智


時尊者婆耆舍說此生厭離偈已,心得清淨。


View TEI-XML Source

Pesalasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 187. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 251.

Ekaṃ samayaṃ āyasmā vaṅgīso āḷaviyaṃ viharati aggāḷave cetiye āyasmatā nigrodhakappena upajjhāyena saddhiṃ.

Tena kho pana samayena āyasmā vaṅgīso attano paṭibhānena aññe pesale bhikkhū atimaññati. Atha kho āyasmato vaṅgīsassa etadahosi– “alābhā vata me, na vata me lābhā; dulladdhaṃ vata me, na vata me suladdhaṃ; yvāhaṃ attano paṭibhānena aññe pesale bhikkhū atimaññāmī”ti. Atha kho āyasmā vaṅgīso attanāva attano vippaṭisāraṃ uppādetvā tāyaṃ velāyaṃ imā gāthāyo abhāsi–

“Mānaṃ pajahassu gotama, mānapathañca pajahassu;
asesaṃ mānapathasmiṃ, samucchito vippaṭisārīhuvā cirarattaṃ.
“Makkhena makkhitā pajā, mānahatā nirayaṃ papatanti;
socanti janā cirarattaṃ, mānahatā nirayaṃ upapannā.
“Na hi socati bhikkhu kadāci, maggajino sammāpaṭipanno;
kittiñca sukhañca anubhoti, dhammadasoti tamāhu pahitattaṃ.
“Tasmā akhilodha padhānavā, nīvaraṇāni pahāya visuddho;
mānañca pahāya asesaṃ, vijjāyantakaro samitāvī”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.