HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza253 -- 四句偈法

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza253 雜阿含: za1218 SN: SN,I,188 (Subhāsita) Th: Th,110 (Vaṅgīsattheragāthā, vv.1227-1230) Sn: Sn,079 (Mv. 3. suttaṃ vv.451-454) Sk(E): Enomoto 1994, no.1218 (Uv 8.11--15; Ybhūś 20.)

bza253

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時佛告諸比丘:

「我今欲演說四句偈法。汝等至心,諦聽!諦聽!我今當說。云何名為 * 四句義?

善說最為上    仙聖之所說
愛語非麁語    是名為第二
實語非妄語    是名為第三
說法不非法    是名為第四
是名演四句    四句之偈義

爾時婆耆奢在眾會中而作是念:

「佛今演於四句之法。我今欲於一句以一偈讚!」

爾時婆耆奢即從座起,合掌向佛,白佛言:

「世尊!我今婆耆奢欲有所說。唯願聽許!」

佛告之言:

「恣聽汝說。」

爾時婆耆奢即說偈言:

諸有所說不惱己    亦不害他名善說
常當愛語令他喜    亦不造作諸過惡
從諸佛口有所說    必得安 * 樂趣涅槃
能斷諸苦讚善說    實語甘露最無上
實語應語得大利    安立實說善丈夫


View TEI-XML Source

tn0099-1218

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


爾時世尊告諸比丘:

「我今當說四法句。諦聽!善思!當為汝說。何等為四?

賢聖善說法    是則為最上
愛說非不愛    是則為第二
諦說非虛妄    是則第三說
法說不異言    是則為第四

諸比丘!是名說四法句。」

爾時尊者婆耆舍於眾會中作是念:

「世尊於四眾中說四法句。我當以四種讚歎稱譽隨喜。」

即從座起,整衣服,為佛作禮,合掌,白佛言:

「世尊!欲有所說。善逝!欲有所說。」

佛告婆耆舍:

「隨所樂說。」

時尊者婆耆舍即說偈言:

若善說法者    於己不惱迫
亦不恐怖他    是則為善說
所說愛說者    說令彼歡喜
不令彼為惡    是則為愛說
諦說知甘露    諦說知無上
諦義說法說    正士建立處
如佛所說法    安隱涅槃道
滅除一切苦    是名善說法


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


View TEI-XML Source

Subhāsitasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 188. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 253.

Sāvatthinidānaṃ. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi– “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca–

“Catūhi, bhikkhave, aṅgehi samannāgatā vācā subhāsitā hoti, no dubbhāsitā; anavajjā ca ananuvajjā ca viññūnaṃ. Katamehi catūhi? Idha, bhikkhave, bhikkhu subhāsitaṃyeva bhāsati no dubbhāsitaṃ, dhammaṃyeva bhāsati no adhammaṃ, piyaṃyeva bhāsati no appiyaṃ, saccaṃyeva bhāsati no alikaṃ. Imehi kho, bhikkhave, catūhi aṅgehi samannāgatā vācā subhāsitā hoti, no dubbhāsitā, anavajjā ca ananuvajjā ca viññūnan”ti. Idamavoca bhagavā, idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā–

“Subhāsitaṃ uttamamāhu santo,
dhammaṃ bhaṇe nādhammaṃ taṃ dutiyaṃ;
piyaṃ bhaṇe nāppiyaṃ taṃ tatiyaṃ,
saccaṃ bhaṇe nālikaṃ taṃ catutthan”ti.

Atha kho āyasmā vaṅgīso uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā yena bhagavā tenañjaliṃ paṇāmetvā bhagavantaṃ etadavoca– “paṭibhāti maṃ bhagavā, paṭibhāti maṃ sugatā”ti. “Paṭibhātu taṃ vaṅgīsā”ti bhagavā avoca. Atha kho āyasmā vaṅgīso bhagavantaṃ sammukhā sāruppāhi gāthāhi abhitthavi–

“Tameva vācaṃ bhāseyya, yāyattānaṃ na tāpaye;
pare ca na vihiṃseyya, sā ve vācā subhāsitā.
“Piyavācaṃva bhāseyya, yā vācā paṭinanditā;
yaṃ anādāya pāpāni, paresaṃ bhāsate piyaṃ.
“Saccaṃ ve amatā vācā, esa dhammo sanantano;
sacce atthe ca dhamme ca, āhu santo patiṭṭhitā.
“Yaṃ buddho bhāsate vācaṃ, khemaṃ nibbānapattiyā;
dukkhassantakiriyāya, sā ve vācānamuttamā”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.