HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza270 -- 觀欲空無實

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza270 雜阿含: za1271 Sk(E): Enomoto 1994, no.1270-1274 (Ybhūś 1; Divy pp. 489, 494.)

bza270

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時阿難告諸比丘:

「我今欲演四句之法,咸當善受,至心諦聽,持莫忘!云何名為演四句法?

口意宜修善    不應作諸惡
身不以小惡    加害於世間
觀欲空無實    修於念覺意
若自不樂苦    莫作損減業

時有一婆羅門,去阿難不遠,聞說斯偈,即便思惟:

「如此偈義義味深遠,非是人作,必是非人之所宣說。當往問佛!」

作是念已,時婆羅門即詣佛所,問訊已訖,在一面坐,白佛言:

「瞿曇!我從阿難聞說此偈,如我思惟:『此偈句義非人所作。』」

佛告婆羅門:

「實爾,實爾,實是非人之所宣說,非人所造。我於往時在王舍城耆尼山中,求迦尼娑天女來詣我所,頂禮我已,在一面坐,即說斯偈。而斯偈者,實非人說。」


時婆羅門聞佛所說,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1271

如是我聞:一時佛住王舍城 山谷精舍


爾時尊者阿難告諸比丘:

「我今當說四句法經。諦聽!善思!當為汝說何等為四句法經。」

爾時尊者阿難即說偈言:

其心不為惡    及身口世間
五欲悉虛空    正智正繫念
不習近眾苦    非義和合者

「諸比丘!是名四句法經。」

爾時有一異婆羅門,去尊者阿難不遠,為諸年少婆羅門受誦經。時彼婆羅門作是念:

「若沙門阿難所說偈,於我所說經,便是非人所說。」

時彼婆羅門即往詣佛所,與世尊面相問訊慰勞已,退坐一面,白佛言:

「瞿曇!沙門阿難所說偈言:

其心不為惡    及身口世間
五欲悉虛空    正智正繫念
不習近眾苦    非義和合者

如是等所說,則是非人語,非為人語。」

佛告婆羅門:

「如是,如是,婆羅門!是非人語,非為人語也。時有拘迦尼天女來詣我所,稽首我足,退坐一面而說偈言:

其心不為惡    及身口世間
五欲悉虛空    正智正繫念
不習近眾苦    非義和合者

我時答言: 『如是,如是,如天女所言:

其心不為惡    及身口世間
五欲悉虛空    正智正繫念
不習近眾苦    非義和合者

』 是故,婆羅門!當知此所說偈,是非人所說,非是人所說也。」

佛說此經已,彼婆羅門聞佛所說,歡喜隨喜,禮佛足而去。


View TEI-XML Source

Enomoto 1994, no.1270

From Fumio Enomoto, "A comprehensive study of the Chinese Samyuktagama : Indic texts corresponding to the Chinese Samyuktagama as found in the Sarvastivada-Mulasarvastivada literature", Kyoto : Kacho Junior College, 1994. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 269.

[ref]

pāpaṃ na kuryān manasā na vācā
kāyena vā kiñcana sarvaloke |
riktaḥ kāmaiḥ smṛtimān saṃprajānan
duḥkhaṃ na *seveta anarthasaṃhitam* [var] ||


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.