HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza274 -- 愚癡造眾惡

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza274 雜阿含: za1276 SN: SN,I,057 (Khema) Dhp(C): Cone 1989: 148 Sk(E): Enomoto 1994, no.1276 (Uv 9.13--15.) cf. Sk(B) Bernhard 1965: 174 Sk(T): Tripāṭhī 1995: 166

bza274

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光顏熾盛,容色殊常,來詣佛所,頂禮佛足,在一面坐,而說偈言:

* 孾愚少智者    造於諸惡業
為已自作怨    後受大苦報

爾時世尊以偈答曰:

所作業不善    作已自燒煮
愚癡造眾惡    受報悲啼哭

天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜頂禮,還于天宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1276

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天子,容色絕妙,來詣佛所,稽首佛足,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言:

愚癡人所行    不合於黠慧
自所行惡行    為自惡知識
所造眾惡行    終獲苦果報

爾時世尊說偈答言:

既作不善業    終則受諸惱
造業雖歡喜    啼泣受其報
造諸善業者    終則不熱惱
歡喜而造業    安樂受其報

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Khemasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 057. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 274.

Ekamantaṃ ṭhito kho khemo devaputto bhagavato santike imā gāthāyo abhāsi–

“Caranti bālā dummedhā, amitteneva attanā;
karontā pāpakaṃ kammaṃ, yaṃ hoti kaṭukapphalaṃ.
“Na taṃ kammaṃ kataṃ sādhu, yaṃ katvā anutappati;
yassa assumukho rodaṃ, vipākaṃ paṭisevati.
“Tañca kammaṃ kataṃ sādhu, yaṃ katvā nānutappati;
yassa patīto sumano, vipākaṃ paṭisevati.
“Paṭikacceva [var] taṃ kayirā, yaṃ jaññā hitamattano;
na sākaṭikacintāya, mantā dhīro parakkame.
“Yathā sākaṭiko maṭṭhaṃ [var] , samaṃ hitvā mahāpathaṃ;
visamaṃ maggamāruyha, akkhacchinnova jhāyati.
“Evaṃ dhammā apakkamma, adhammamanuvattiya;
mando maccumukhaṃ patto, akkhacchinnova jhāyatī”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.