HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza278 -- 小兒弄土

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza278 雜阿含: za1280

bza278

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,顏容暉赫,光色甚明,遍于祇洹,來詣佛所,頂禮足已,退坐一面,而說偈言:

誰名為敬順    誰名為陵邈
誰為 * 孾愚戲    如小兒弄土

爾時世尊以偈答曰:

男子若敬順    女人必陵邈
男子若陵邈    女人必敬順
女人 * 孾愚戲    如小兒弄土

天復以偈讚言:

我昔已曾見    婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1280

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,其身光明遍照祇樹給孤獨園。 時彼天子說偈問佛:

誰屈下而屈下    誰高舉而隨舉
云何童子戲    如童塊相擲

爾時世尊說偈答言:

愛下則隨下    愛舉則隨舉
愛戲於愚夫    如童塊相擲

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.