HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza279 -- 遮惡覺觀

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza279 雜阿含: za1281 SN: SN,I,014 (Manonivāraṇā)

bza279

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,身光晃曜,猶如電光,遍照祇洹,赫然甚明,來詣佛所,頂禮足已,退坐一面,而說偈言:

覺觀意欲來    遮止應遮止
一切盡遮止    不造生死塵

爾時世尊以偈答曰:

覺觀意欲來    遮止應遮止
不應一切遮    但遮惡覺觀
* 惡應遮止    遮止能遮止
若能如是者    不為生死遮

天復以偈讚言:

我昔已曾見    婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1281

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言:

決定以遮遮    意妄想而來
若人遮一切    不令其逼迫

爾時世尊說偈答言:

決定以遮遮    意妄想而來
不必一切遮    但遮其惡業
遮彼彼惡已    不令其逼迫

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Manonivāraṇasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 014. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 279.

“Yato yato mano nivāraye,
Na dukkhameti naṃ tato tato.
Sa sabbato mano nivāraye,
Sa sabbato dukkhā pamuccati”.
“Na sabbato mano nivāraye,
na mano saṃyatattamāgataṃ;
yato yato ca pāpakaṃ,
tato tato mano nivāraye”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.