HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza287 -- 人中師子

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza287 雜阿含: za1289 SN: SN,I,027 (Sakalika)

bza287

如是我聞:一時佛在王舍城 毘婆山側七葉窟中。


時佛為 * 佉陀羅刺脚,極為苦痛。如來默受,雖復苦痛,無所請求。爾時有八天子,顏容端正,來詣佛所。中有一天言:

「沙門瞿曇實是丈夫,人中師子!雖受苦痛,不捨念覺,心無惱異。若復有人於瞿曇大師子所生誹謗者,當知是人甚大愚癡」

第二天亦作是說:

「瞿曇沙門丈夫龍象!雖受苦痛,不捨念覺,心無惱異。若復有人於瞿曇龍象所生誹謗者,當知是人甚大愚癡。」

第三天復作是言:

「沙門瞿曇如善乘牛!」

第四天復作是言:

「沙門瞿曇如善乘馬!」

第五天復作是言:

「沙門瞿曇猶如牛王!」

第六天復作是言:

「沙門瞿曇無上丈夫!」

第七天復作是言:

「沙門瞿曇人中蓮花!」

第八天復作是言:

「沙門瞿曇猶如分陀利!觀彼禪寂極為善定,終不矜高,亦不卑下,止故解脫,解脫故止。」

時第八天即說偈言:

非彼清淨心    假使滿百千
通達五比施    為於戒取縛
沒溺愛欲海    不能度彼岸


爾時八天說此偈已,頂禮佛足,還其所止。


View TEI-XML Source

tn0099-1289

如是我聞:一時佛住王舍城金婆羅山金婆羅鬼神住處石室中。


爾時世尊金鎗刺足,未經幾時起身苦痛;能得捨心,正智正念,堪忍自安,無退減想。

彼有山神天子八人,作是念:

「今日世尊住王舍城金婆羅山金婆羅鬼神住處石室中,金鎗刺足,起身苦痛而能捨心,正念正智,堪忍自安,無所退減,我等當往面前讚嘆。」

作是念已,往詣佛所,稽首禮足,退住一面。 第一天神說偈嘆言:

沙門瞿曇    人中師子
身遭苦痛    堪忍自安
正智正念    無所退減

第二天子復讚嘆言:

大士之大龍    大士之牛王
大士夫勇力    大士夫良馬
大士夫上首    大士夫之勝

第三天子復讚嘆言:

此沙門瞿曇    士夫分陀利
身生諸若痛    而能行捨心
正智正念住    堪忍以自安
而無所退減

第四天子復讚嘆言:

「若有於沙門瞿曇──士夫分陀利所說違反嫌責,當知斯等長夜當得不饒益苦,唯除不知真實者。」

第五天子復說偈言:

觀彼三昧定    善住於正受
解脫離諸塵    不踊亦不沒
其心安隱住    而得心解脫

第六天子復說偈言:

經歷五百歲    誦婆羅門典
精勤修若行    不解脫離塵
是則卑下類    不得度彼岸

第七天子復說偈言:

為欲之所迫    持戒之所縛
勇捍行苦行    經歷於百年
其心不解脫    不離於塵垢
是則卑下類    不度於彼岸

第八天子復說偈言:

心居憍慢欲    不能自調伏
不得三昧定    牟尼之正受
獨一居山林    其心常放逸
於彼死魔軍    不得度彼岸


時彼山神天子八人各各讚嘆已,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Sakalikasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 027. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 287.

Evaṃ me sutaṃ– ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati maddakucchismiṃ migadāye. Tena kho pana samayena bhagavato pādo sakalikāya [var] khato hoti. Bhusā sudaṃ bhagavato vedanā vattanti sārīrikā vedanā dukkhā tibbā [var] kharā kaṭukā asātā amanāpā; tā sudaṃ bhagavā sato sampajāno adhivāseti avihaññamāno. Atha kho bhagavā catugguṇaṃ saṅghāṭiṃ paññāpetvā dakkhiṇena passena sīhaseyyaṃ kappeti pāde pādaṃ accādhāya sato sampajāno.

Atha kho sattasatā satullapakāyikā devatāyo abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ maddakucchiṃ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu. Ekamantaṃ ṭhitā kho ekā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ udānesi– “nāgo vata, bho, samaṇo gotamo; nāgavatā ca samuppannā sārīrikā vedanā dukkhā tibbā kharā kaṭukā asātā amanāpā sato sampajāno adhivāseti avihaññamāno”ti.

Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ udānesi– “sīho vata, bho, samaṇo gotamo; sīhavatā ca samuppannā sārīrikā vedanā dukkhā tibbā kharā kaṭukā asātā amanāpā sato sampajāno adhivāseti avihaññamāno”ti.

Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ udānesi– “ājānīyo vata, bho, samaṇo gotamo; ājānīyavatā ca samuppannā sārīrikā vedanā dukkhā tibbā kharā kaṭukā asātā amanāpā sato sampajāno adhivāseti avihaññamāno”ti.

Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ udānesi– “nisabho vata, bho, samaṇo gotamo; nisabhavatā ca samuppannā sārīrikā vedanā dukkhā tibbā kharā kaṭukā asātā amanāpā sato sampajāno adhivāseti avihaññamāno”ti.

Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ udānesi– “dhorayho vata, bho, samaṇo gotamo; dhorayhavatā ca samuppannā sārīrikā vedanā dukkhā tibbā kharā kaṭukā asātā amanāpā sato sampajāno adhivāseti avihaññamāno”ti.

Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ udānesi– “danto vata, bho, samaṇo gotamo; dantavatā ca samuppannā sārīrikā vedanā dukkhā tibbā kharā kaṭukā asātā amanāpā sato sampajāno adhivāseti avihaññamāno”ti.

Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ udānesi– “passa samādhiṃ subhāvitaṃ cittañca suvimuttaṃ, na cābhinataṃ na cāpanataṃ na ca sasaṅkhāraniggayhavāritagataṃ [var] . Yo evarūpaṃ purisanāgaṃ purisasīhaṃ purisa-ājānīyaṃ purisanisabhaṃ purisadhorayhaṃ purisadantaṃ atikkamitabbaṃ maññeyya kimaññatra adassanā”ti.

“Pañcavedā sataṃ samaṃ, tapassī brāhmaṇā caraṃ;
cittañca nesaṃ na sammā vimuttaṃ, hīnattharūpā na pāraṅgamā te.
“Taṇhādhipannā vatasīlabaddhā, lūkhaṃ tapaṃ vassasataṃ carantā;
cittañca nesaṃ na sammā vimuttaṃ, hīnattharūpā na pāraṅgamā te.
“Na mānakāmassa damo idhatthi, na monamatthi asamāhitassa;
eko araññe viharaṃ pamatto, na maccudheyyassa tareyya pāran”ti.
“Mānaṃ pahāya susamāhitatto, sucetaso sabbadhi vippamutto;
eko araññe viharamappamatto, sa maccudheyyassa tareyya pāran”tntti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.