HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza291 -- 樂者無思念

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza291 雜阿含: za1294

bza291

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其 * 中夜來詣佛所──威光赫然,悉皆大明──,頂禮佛足,却坐一面,而說偈言:

樂者所思念    稱意 * 盡獲得
一切諸樂中    欲樂最為勝

爾時世尊以偈答曰:

樂者無思念    苦者有願求
若人捨思願    是為最為勝

天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久捨離    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1294

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

大力自在樂    所求無不得
何復勝於彼    一切所欲備

爾時世尊說偈答言:

大力自在樂    彼則無所求
若有求欲者    是苦非為樂
於求已過去    是則樂於彼

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


於是,天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.