HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza290 -- 信為遠資糧

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza290 雜阿含: za1292

bza290

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,於其夜中來詣佛所──威光照曜,赫然大明──,頂禮佛足,却坐一面,而說偈言:

誰能具曠路    涉道之資糧
以何因緣故    賊所不能劫
設復逢奸惡    云何得守護
云何彼劫奪    而生大歡喜
云何常親近    智者生欣悅

爾時世尊以偈答曰:

信為遠資糧    福聚非賊劫
賊劫戒遮殺    沙門劫生喜
數親近沙門    智者生欣悅

天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久捨離    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1292

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

誰當持資粮    何物賊不劫
何人劫而遮    何人劫不遮
何人常來詣    智慧者喜樂

爾時世尊說偈答言:

信者持資粮    福德劫不奪
賊劫奪則遮    沙門奪歡喜
沙門常來詣    智慧者欣樂

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


於是,天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.