HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza293 -- 從業出生車

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza293 雜阿含: za1295

bza293

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,來詣佛所,威光晃曜,赫然大明,頂禮佛足,退坐一面,而說偈言:

車為云何生    誰將車所至
車去為遠近    車 * 云何損 *

爾時世尊以偈答曰:

從業出生車    心將轉運去
去至因盡處    因盡則滅壞

天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久捨離    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1295

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

車從何處起    誰能轉於車
車轉至何所    何故壞磨滅

爾時世尊說偈答言:

車從諸業起    心識能於車
隨因而轉至    因壞車則亡

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


於是,天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.