HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza299 -- 捨於家業

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza299 雜阿含: za0577 別譯雜阿含(162): T.02.0100.0435a22 SN: SN,I,206 (Sakkanāma)

bza299

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有天子,名曰釋迦,光色倍常,於其夜中來詣佛所,身光暉曜,遍照祇洹,赫然大明,頂禮佛足,却 * 坐一面,而說偈言:

斷於一切結     * 當捨眾事務
若有教授他    不名 * 善沙門

爾時世尊以偈答曰:

夜叉應當知    諸種苦惱逼
智者宜悲愍    說法而教導
不應放捨彼    墜墮於苦道
羅漢懷慈慧    救拔無過咎


時釋迦天子聞佛所說,歡喜頂禮,還于天宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0577

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子即說偈言:

斷一切鉤鏁    牟尼無有家
沙門著教化    我不說善哉

爾時世尊說偈答言:

一切眾生類    悉共相纏縛
其有智慧者    孰能不愍傷
善逝哀愍故    常教授眾生
哀愍眾生者    是法之所應

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,即沒不現。


View TEI-XML Source

bza162

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,來詣佛所──身光顯照,遍 * 於祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

能捨於家業    斷諸一切法
常教授於他    不名善沙門

爾時世尊以偈答曰:

夜叉汝當知    若諸種姓中
有遭苦難者    諸有有智人
不應不愍彼    善逝以大悲
安慰而教導    羅漢法應爾

天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久捨離    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.