HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza298 -- 識依歌羅羅

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza298 雜阿含: za1300 SN: SN,I,206 (Indaka) Sk(E): Enomoto 1994, no.1300 (Abhidh-k-bh p. 130, Abhidh-sam-bh p. 55.)

bza298

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時有一天子,名曰因陀羅,光色倍常,於其夜中來詣佛所──身光暉曜,遍照祇洹,赫然大明──,頂禮佛足, * 却坐一面,而說偈言:

云何不知壽    云何覺了壽
云何貪著壽    云何繫縛壽

爾時世尊以偈答曰:

色不能知壽    行不覺了壽
貪著己身壽    愛壽為繫縛

因陀羅天子復說偈言:

如佛之所說    色非壽命者
云何共意識    而得成身聚

爾時世尊以偈答曰:

識依歌羅羅    歌羅羅最初
歌羅羅生胞    從胞生肉段
肉段生堅 * [革*卬]    從 * [革*卬]生五胞
從胞生髮爪    由是生五根
男女相別異    遷變不暫住
以是因緣故    云何有壽命


時彼天子聞佛所說,歡喜頂禮,還于天宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1300

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


爾時釋提桓因於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,其身光明遍照祇樹給孤獨園。時釋提桓因說偈問佛:

何法命不知    何法命不覺
何法鏁於命    何法為命縛

爾時世尊說偈答言:

色者命不知    諸行命不覺
身鏁於其命    受縛於命者

釋提桓因復說偈言:

色者非為命    諸佛之所說
云何而得熟    於彼甚深藏
云何段肉住    云何知命身

爾時世尊說偈答言:

迦羅邏為初    迦羅邏生胞
胞生於肉段    肉段生堅厚
堅厚生肢節    及諸毛髮等
色等諸情根    漸次成形體
因母飲食等    長養彼胎身


爾時釋提桓因聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Indakasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 206. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 298.

Evaṃ me sutaṃ– ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati indakūṭe pabbate, indakassa yakkhassa bhavane. Atha kho indako yakkho yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi–

“Rūpaṃ na jīvanti vadanti buddhā, kathaṃ nvayaṃ vindatimaṃ sarīraṃ;
kutassa aṭṭhīyakapiṇḍameti, kathaṃ nvayaṃ sajjati gabbharasmin”ti.
“Paṭhamaṃ kalalaṃ hoti, kalalā hoti abbudaṃ;
abbudā jāyate pesi, pesi nibbattatī ghano;
ghanā pasākhā jāyanti, kesā lomā nakhāpi ca.
“Yañcassa bhuñjatī mātā, annaṃ pānañca bhojanaṃ;
tena so tattha yāpeti, mātukucchigato naro”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.