HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza304 -- 出家甚寬博

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza304 雜阿含: za1305 SN: SN,I,048 (Pañcālacaṇḍa)

bza304

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有 * 天子,名般闍羅──光色暉曜,赫然甚明,威儀 * 詳序──,來詣佛所,頂禮佛足,退坐一面,而說偈言:

在家纏眾務    出家甚寬博
牟尼由專 * 精    從禪出覺了
廓然而大悟    開發顯大智

爾時世尊以偈答曰:

雖處眾緣務    亦能獲得法
能具念力者    由能專定故
唯有明智人    逮證於涅槃


時般闍羅天子聞佛所說,歡喜頂禮,還于天宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1305

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


時有般闍羅健天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時般闍羅揵天子而說偈言:

憒亂之處所    黠慧者能覺
禪思覺所覺    牟尼思惟力

爾時世尊說偈答言:

了知憒亂法    正覺得涅槃
若得正繫念    一心善正受


時般闍羅健天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Pañcālacaṇḍasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 048. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 304.

Sāvatthinidānaṃ

Ekamantaṃ ṭhito kho pañcālacaṇḍo devaputto bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi–

“Sambādhe vata okāsaṃ, avindi bhūrimedhaso;
yo jhānamabujjhi [var] buddho, paṭilīnanisabho munī”ti.
“Sambādhe vāpi vindantntti [var] ,
dhammaṃ nibbānapattiyā;
ye satiṃ paccalatthaṃsu,
sammā te susamāhitā”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.