HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza310 -- 念作已終訖

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza310 雜阿含: za1311 SN: SN,I,047 (Dāmali) Sk(E): Enomoto 1994, no.1311 (Ybhūś 12.1--4; Śrāv-bh p. 341.)

bza310

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有天子,名曇摩尸,來詣佛所──威光暉赫,遍于祇洹──,却坐一面,而說偈言:

婆羅門今者    斷三有欲結
不願求諸有     * 竟何為所作

爾時世尊以偈答言:

婆羅門無作    念作已終訖
涉水足盡底    以至于彼岸
若足不盡底    不能到彼岸
手足必運動    是名有所作
以此為方喻    以明無作義
曇摩汝當知    已盡於諸漏
住於最後身    諸有愛欲過
一切悉斷除    超 * 渡生死海


爾時曇摩天子聞佛所說,歡喜頂禮,還于天宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1311

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


時有陀摩尼天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼陀摩尼天子而說偈言:

為婆羅門事    學斷莫疲惓
斷除諸愛欲    不求受後身

爾時世尊說偈答言:

婆羅門無事    所作事已作
乃至不得岸    晝夜常勤跪
已到彼岸住    於岸復何跪
此是婆羅門    專精漏盡禪
一切諸憂惱    熾然永已斷
是則到彼岸    涅槃無所求


時陀摩尼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Dāmalisuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 047. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 310.

Sāvatthinidānaṃ.

Atha kho dāmali devaputto abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇo kevalakappaṃ jetavanaṃ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhito kho dāmali devaputto bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi–

“Karaṇīyametaṃ brāhmaṇena, padhānaṃ akilāsunā;
kāmānaṃ vippahānena, na tenāsīsate bhavan”ti.
“Natthi kiccaṃ brāhmaṇassa (dāmalīti bhagavā),
katakicco hi brāhmaṇo.
“Yāva na gādhaṃ labhati nadīsu,
āyūhati sabbagattebhi jantu;
gādhañca laddhāna thale ṭhito yo,
nāyūhatī pāragato hi sova [var] .
“Esūpamā dāmali brāhmaṇassa,
khīṇāsavassa nipakassa jhāyino;
pappuyya jātimaraṇassa antaṃ,
nāyūhatī pāragato hi so”ti [var] .

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.