HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza345 -- 生死長遠

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza345 雜阿含: za0952

bza345

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時佛告諸比丘:

「生死長遠,……(乃至如上所說。)」

復告比丘:

「此世間中無有一人不作汝父母、兄弟、姊妹、妻子、眷屬及以和上、阿闍梨,所尊之者。此世間中無一眾生不殺害汝,為汝 * 怨,亦復無有一眾生等不食於汝身肉之者。如是無始生死,……(餘如上說。)是故──比丘!──應勤方便,斷離諸有,當作斯學。」


諸比丘聞佛所說,歡喜奉 * 行。


View TEI-XML Source

tn0099-0952

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時世尊告諸比丘:

「眾生無始生死,長夜輪轉,不知苦之本際,無有一處無父母、兄弟、妻子、眷屬、宗親、師長者。如是,比丘!無始生死,長夜輪轉,不知苦之本際。是故,比丘!當如是學:斷除諸有,莫令增長!」


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行!


View TEI-XML Source

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.