HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza346 -- 天雨速生速滅

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza346 雜阿含: za0953

bza346

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時佛告諸比丘:

「譬如天雨,既至於地,即便生泡,速生速滅。生死之法,速生速滅,亦復如是。無始生死,長遠若斯。是故──比丘!──應勤方便,斷離諸有,當作是學。」


佛說是已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


View TEI-XML Source

tn0099-0953

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時世尊告諸比丘:

「眾生無始生死,長夜輪轉,不知苦之本際。譬如大雨渧泡,一生一滅。如是,眾生無明所蓋,愛繫其頸,無始生死,生者、死者長夜輪轉,不知苦之本際。是故,比丘!當如是學:斷除諸有,莫令增長!」


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行!


View TEI-XML Source

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.