HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza347 -- 生死長遠

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza347 雜阿含: za0954

bza347

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時佛告諸比丘:

* 死生長遠,……(如上所說。)」

復告比丘:

「天雨密緻,如縛掃篲。東、西、南、北及以四維間無空處。東方無量世界眾生熾盛、安樂,無量世界悉皆碎壞。無量世界眾生滿中,無量世界悉皆空虛。無有眾生在中居止。南、西、北方,四維上下,亦復如是。生死無始,……(餘如上說。)是故──比丘!──當勤方便,斷離諸有,應作是學。」


諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


View TEI-XML Source

tn0099-0954

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時世尊告諸比丘:

「眾生無始生死,長夜輪轉,不知苦之本際。譬如普天大雨洪澍,東西南北無斷絕處。如是東方、南方、西方、北方,無量國土劫成、劫壞,如天大雨,普雨天下,無斷絕處。如是無始生死,長夜輪轉,不知苦之本際。譬如擲杖空中,或頭落地,或尾落地,或中落地;如是無始生死,長夜輪轉,或墮地獄,或墮畜生,或墮餓鬼。如是無始生死,長夜輪轉。是故,比丘!當如是學:斷除諸有,莫令增長!」


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行!


View TEI-XML Source

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.