HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza355 -- 於日中心不樂

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza355 雜阿含: za1335 SN(M): SN,I,203 (Majjhanhika) SN(S): SN,I,007 (Saṇamāna)

bza355

爾時復有一比丘,遊俱薩羅國,止一林中,於其日中盛熱之時心生不樂。時此比丘即說偈言:

日中既盛熱    林木甚欝蒸
眾禽以熱故    各自停不飛
布穀厲其聲    我聞生驚懼

彼林天神聞此偈已,即說偈言:

日中盛熱時    眾鳥皆停住
布穀厲聲鳴    汝應生快樂
不應生怖懼    此處當畏誰


View TEI-XML Source

tn0099-1335

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


時有異比丘於拘薩羅人間,住一林中,入晝正受。時彼比丘日中時不樂心生,而說偈言:

於此日中時    眾鳥悉靜默
空野忽有聲    令我心恐怖

時彼林中住止天神而說偈言:

於今日中時    眾鳥悉寂靜
空野忽有聲    應汝不樂心
汝當捨不樂    專樂修正受


時彼天子說偈覺悟彼比丘已,時彼比丘專精思惟,捨除煩惱,得阿羅漢。


View TEI-XML Source

Majjhanhikasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 203. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 355.

Ekaṃ samayaṃ aññataro bhikkhu kosalesu viharati aññatarasmiṃ vanasaṇḍe. Atha kho tasmiṃ vanasaṇḍe adhivatthā devatā yena so bhikkhu tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā tassa bhikkhuno santike imaṃ gāthaṃ abhāsi–

“Ṭhite majjhanhike kāle, sannisīvesu [var] pakkhisu;
saṇateva brahāraññaṃ, taṃ bhayaṃ paṭibhāti maṃ.
“Ṭhite majjhanhike kāle, sannisīvesu pakkhisu;
saṇateva brahāraññaṃ, sā rati paṭibhāti man”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.