HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next THREE COLUMN VIEW

bza094 -- 論說

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza094 雜阿含: za1180 SN: SN,I,183 (Khomadussa) Sk(E): Enomoto 1994, no.1180 (Uv 29.43f)

bza094

如是我聞:一時佛在娑羅婆羅門聚落


爾時世尊於其晨朝著衣持鉢,欲入娑羅聚落乞食。有非時雲起,天降於雨。如來避雨,至彼聚落。時聚落中婆羅門長者共集論處,遙見佛來,咸作是言:

「剃髮道人知何等法?」

佛聞其言,即告之曰:

「汝婆羅門有知法者,不知法者,剎利居士亦復如是。」

爾時世尊 * 即說偈言:

終不於親友    令其生屈伏
王者亦不取    不應伏者伏
妻不求夫伏    父母衰老至
子應致敬養    不宜生勃逆
無有眾聚處    而無賢良人
無有善丈夫    而不說法語
斷於貪瞋癡    所說皆如法

時諸婆羅門言:

「汝善知婆羅門法,來入此眾!」

即時敷座,請佛就座:

「為我說法,我等樂聽!」

爾時世尊入其眾中,坐其座上,為說種種法,示、教、利、喜,而說偈言:

若默無所說    莫知其愚智
要因於言說    然後乃別知
若說妙法者    說法趣涅槃
是以應言說    熾然於法燈
已立仙聖幢    皆由於言說
言說即聖幢    是以不應嘿


佛說是已,從坐而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1180

如是我聞:一時佛住娑羅樹林婆羅門聚落。


爾時世尊晨朝著衣持鉢,入婆羅門聚落乞食,有非時雲起。爾時世尊作是念:

「我今當往婆羅門聚落婆羅長者大會堂中。」

作是念已,即往,向彼大會堂所。時婆羅門長者悉集堂上,遙見世尊,共相謂言:

「彼剃頭沙門竟知何法?」

爾時世尊告彼婆羅聚落婆羅門長者言:

「諸婆羅門有知法者,有不知者,剎利長者亦有知法者,有不知法者。」

爾時世尊即說偈言:

非朋欲勝朋    妻不求勝夫
無會無智者    無智不法言
貪恚癡悉斷    是則名智者

時彼婆羅門長者白佛言:

「善士瞿曇!善士夫!可入此堂,就座而坐!」

世尊坐已,即白言:

「瞿曇說法,我等樂聽。」

爾時世尊為彼大會婆羅門長者種種說法,示、教、照、喜已,復說偈言:

愚智群聚會    非說孰知明
能說寂靜道    因說智則辯
說者顯正法    建立大仙幢
善說為仙幢    法為羅漢幢


爾時世尊為婆羅聚落婆羅門長者建立正法,示、教、照、喜。示、教、照、喜已,從座起而去。


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.