HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next THREE COLUMN VIEW

bza319 -- 薄俱羅鬼

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza319 雜阿含: za1320 Ud: Ud,004 (Ajakalāpaka) Sk(E): Enomoto 1994, no.1320 (Uv 33.68--70, 73.)

bza319

如是我聞:一時佛在白山


爾時尊者象護為佛侍者。於時世尊夜中經行,天降微雨,電光晃曜。時天帝釋即便化作琉璃寶堂,以覆佛上,作是事已,來詣佛所,頂禮佛足。如來經行,猶未休止。時彼國人若小兒啼泣,不時止者,輒以薄俱羅鬼而以恐之。然諸佛常法,師不入室,弟子不得在前入房而先眠睡。爾時象護作是心念:

「今夜既久,世尊不 * 眠。我當作薄俱羅鬼,恐其令眠!」

作斯念已,尋便 * * 被俱執,至經行道頭,而語佛言:

「沙門!沙門!薄俱羅鬼來!」

爾時佛告象護:

「汝甚愚癡,以薄俱羅鬼恐怖於我!汝寧不知如來久斷驚懼毛竪一切畏耶?」

釋提桓因見聞是已,白佛言:

「世尊!佛法之中亦有如是出家人也?」

佛告天帝:

「憍尸迦!瞿曇種姓極為寬廓,多所容納。如是之人,不久亦當得清淨法。」

爾時世尊即說偈言:

若於自己法    具行婆羅門
到于彼岸者    盡諸 * 有結漏
若於自己法    具行婆羅門
名到于彼岸    觀諸受滅沒
若於自己法    具行婆羅門
到于彼岸者    觀因之盡沒
若於自己法    具行婆羅門
能度 * 于彼岸    觀結使寂滅
若於自己法    具行婆羅門
度于彼岸者    觀生老病死
若於自己法    具行婆羅門
度于彼岸者    能度毘舍闍
薄俱羅彼岸


爾時帝釋聞佛所說,歡喜頂禮,還于天宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1320

如是我聞:一時佛住摩鳩羅山,尊者那伽波羅為親侍者。


爾時世尊於夜闇時天小微雨,電光睒現,出於房外,露地經行。

是時天帝釋作是念:

「今日世尊住摩鳩羅山,尊者那伽波羅親侍供養,其夜闇冥,天時微雨,電光睒現,世尊出房,露地經行,我當化作毘琉重閣,執持重閣,隨佛經行。」

作是念已,即便化作鞞琉璃重閣,持詣佛所,稽首佛足,隨佛經行。爾時摩竭提國人若男若女,夜啼之時以摩鳩羅鬼恐之即止。親侍供養弟子之法,待師禪覺,然後乃眠。爾時世尊為天帝釋夜經行久。

爾時尊者那伽波羅作是念:

「世尊今夜經行至久,我今當作摩鳩羅鬼形而恐怖之!」

時那伽波羅比丘即反被俱執,長毛在外,往在世尊經行道頭,白佛言:

「摩鳩羅鬼來!摩鳩羅鬼來!」

爾時世尊告那伽波羅比丘:

「汝那伽波羅愚癡人,以摩鳩羅鬼神像恐怖佛耶?不能動如來、應、等正覺一毛髮也,如來、應、等正覺久離恐怖!」

爾時天帝釋白佛言:

「世尊!世尊正法、律中亦復有此人耶?」

佛言:

「憍尸迦!瞿曇家中極大廣闊,斯等於未來世亦當使得清淨之法。」

爾時世尊即說偈言:

若復婆羅門    於自所得法
得到於彼岸    若一毘舍遮
及與摩鳩羅    皆悉超過去
若復婆羅門    於自所行法
一切諸受覺    觀察皆已滅
若復婆羅門    自法度彼岸
一切諸因緣    皆悉已滅盡
若復婆羅門    自法度彼岸
一切諸人我    皆悉已滅盡
若復婆羅門    自法度彼岸
於生老病死    皆悉已超過


佛說此經已,釋提桓因聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.