HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza056 -- 護己不護己

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza056 雜阿含: za1229 SN: SN,I,072 (Attarakkhita) Sk(E): Enomoto 1994, no.1229 (Uv 7.11abcd; Abhidh-k-bh p.208)

bza056

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時波斯匿王於空閑處作是思惟:

「云何護己,云何不護己?」

復自念言:

「若人修善,名為護己;若人行惡,名不護己。」

思惟是已,即從坐起,往詣佛所,禮佛足已,在一面坐,白佛言:

「世尊!我於靜處作是思惟: 『云何護己,云何不護己?』 復作是念: 『若修善行,名為護己;若行不善,名不護己。』 」

佛告 * 大王:

「 實爾,實爾。若以四兵──象兵、馬兵、車兵、步兵,圍遶自身,不名護己。何以故?非內護故。若人身、口、意善,雖無四兵,是名護己。何以故?有內護故。此內護者,勝於外護,故名護己。」

佛即說偈言:

若人欲自護    常護身口意
修行於善法    有慚亦有愧
不護三業者    邪見及眠睡
障蔽諸善法    隨從於惡魔
則為自毀傷    是以應自護
修定及智慧    常念佛所教


佛說是已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


View TEI-XML Source

tn0099-1229

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


爾時波斯匿王獨靜思惟,作如是念:

「云何自護,云何不自護?」

復作是念:

「若有行身惡行,行口惡行,行意惡行者,當知斯等為不自護;若復行身善行,行口善行,行意善行者,當知斯等則為自護。」

從禪覺已,往詣佛所,稽首佛足,退坐一面,白佛言:

「世尊!我獨靜思惟,而作是念: 『云何為自護,云何為不自護?』 復作是念: 『若有行身惡行,行口惡行,行意惡行者,當知斯等為不自護;若復行身善行,行口善行,行意善行者,當知斯等則為自護。』 」

佛告大王:

「如是,大王!如是,大王!若有行身惡行,行口惡行,行意惡行者,當知斯等為不自護。而彼自謂能自防護,象軍、馬軍、車軍、步軍以自防護。雖謂自護,實非自護。所以者何?雖護於外,不護於內。是故──大王!名不自護。大王!若復有行身善行,行口善行,行意善行者,當知斯等則為自護。彼雖不以象、馬、車、步四軍自防,而實自護。所以者何?護其內者,名善自護,非謂防外。」

爾時世尊復說偈言:

善護於身口    及意一切業
慚愧而自防    是名善守護


時波斯匿王聞佛所說,歡喜隨喜,作禮而去。


View TEI-XML Source

Attarakkhitasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 072. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 056.

Sāvatthinidānaṃ.

Ekamantaṃ nisinno kho rājā pasenadi kosalo bhagavantaṃ etadavoca– “idha mayhaṃ, bhante, rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko udapādi– ‘kesaṃ nu kho rakkhito attā, kesaṃ arakkhito attā’ti? Tassa mayhaṃ, bhante, etadahosi– ‘ye kho keci kāyena duccaritaṃ caranti, vācāya duccaritaṃ caranti, manasā duccaritaṃ caranti; tesaṃ arakkhito attā. Kiñcāpi te hatthikāyo vā rakkheyya, assakāyo vā rakkheyya, rathakāyo vā rakkheyya, pattikāyo vā rakkheyya; atha kho tesaṃ arakkhito attā.

Taṃ kissa hetu? Bāhirā hesā rakkhā, nesā rakkhā ajjhattikā; tasmā tesaṃ arakkhito attā. Ye ca kho keci kāyena sucaritaṃ caranti, vācāya sucaritaṃ caranti, manasā sucaritaṃ caranti; tesaṃ rakkhito attā. Kiñcāpi te neva hatthikāyo rakkheyya, na assakāyo rakkheyya, na rathakāyo rakkheyya na pattikāyo rakkheyya; atha kho tesaṃ rakkhito attā. Taṃ kissa hetu? Ajjhattikā hesā rakkhā, nesā rakkhā bāhirā; tasmā tesaṃ rakkhito attā”’ti.

“Evametaṃ, mahārāja, evametaṃ, mahārāja! Ye hi keci, mahārāja, kāyena duccaritaṃ caranti…pe… tesaṃ arakkhito attā.

Taṃ kissa hetu? Bāhirā hesā, mahārāja, rakkhā, nesā rakkhā ajjhattikā; tasmā tesaṃ arakkhito attā. Ye ca kho keci, mahārāja, kāyena sucaritaṃ caranti, vācāya sucaritaṃ caranti, manasā sucaritaṃ caranti; tesaṃ rakkhito attā. Kiñcāpi te neva hatthikāyo rakkheyya, na assakāyo rakkheyya, na rathakāyo rakkheyya, na pattikāyo rakkheyya; atha kho tesaṃ rakkhito attā. Taṃ kissa hetu? Ajjhattikā hesā, mahārāja, rakkhā, nesā rakkhā bāhirā; tasmā tesaṃ rakkhito attā”ti.

Idamavoca…pe…

“Kāyena saṃvaro sādhu, sādhu vācāya saṃvaro;
manasā saṃvaro sādhu, sādhu sabbattha saṃvaro;
sabbattha saṃvuto lajjī, rakkhitoti pavuccatī”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.