HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza079 -- 無害

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza079 雜阿含: za1156 雜阿含經(26): T.02.0101.0498c10 SN: SN,I,164 (Ahiṃsaka)

bza079

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時無害摩納往詣佛所,問訊安慰,情報備到,致問周訖,在一面坐,白佛言:

「瞿曇!我名無害。因此名 * 故,得無害不?」

佛言:

「 汝身、口、意,都不生害,故稱無害。」

爾時世尊即說偈言:

身不毀 * 害    口意亦然
是故號汝    名為無害


佛說是已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


View TEI-XML Source

tn0099-1156

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


世尊晨朝著衣持缽,入舍衛城乞食。時有不害婆羅門來詣佛所,白佛言:

「世尊!我名不害,為稱實不?」

佛告婆羅門:

「如是稱實者,若身不害,若口不害,若心不害,則為稱實。」

爾時世尊即說偈言:

若心不殺害    口意亦俱然
是則為離害    不恐怖眾生


佛說此經已,不害婆羅門聞佛所說,歡喜隨喜,復道而去。


View TEI-XML Source

tn0101-0026

聞如是:一時佛在王舍國。


時有婆羅門,名為不侵行者。至佛所,與佛談,一處坐。已一處坐,不侵行者向佛說如是:

「我名為不侵。」

佛報言:

「如名,意亦爾。爾乃婆羅門,應不侵。」

從後說絕:

若身不侵者    口善意亦然
如是名不侵    無所侵為奇

即不侵行者從坐起,持頭面著佛足下:

「從今持教誡,不復犯五戒。」


佛說如是。


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.