HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza124 -- 善調馬師

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza124 雜阿含: za0909 cf. SN SN,IV,310 (Assāroha) cf. Zhang 2001+2003 Zhang 2001+2003

bza124

如是我聞:一時佛在王舍城 迦蘭陀竹林


爾時善調馬師聚落主往詣佛所,頂禮佛足,在一面坐。佛告調馬師曰:

「以幾因緣,令馬得調?」

馬師言:

「瞿曇!以三事故,能令馬調:一者、一向須 * 濡,二者、一向須麁,三者、亦 * 濡亦麁。」

佛語之言:

「若斯三事不能調者,復當云何?」

馬師對曰:

「打令命 * 終。」

馬師即言:

「瞿曇!汝為無上調御之師。調丈夫時,以幾事調?」

佛言:

「我亦以三事調御:一、須 * 濡語,二者、麁語,三者、不濡不麁,而得調伏。云何名為一向須 * 濡?如佛告比丘: 『汝若修三業善者,獲善果報。此是天,此是人。』 是名一向以濡而得調伏。云何名麁?如說:『三惡道,此是身、口、意業造惡果報。』云何名 * 為麁而 * 濡? * 說:『身、口、意有諸善業,得生人、天。此是身、口、意善所獲果報。』;亦說:『身、口、意有諸惡業,當墮三塗。斯亦身、口、意所獲果報。』,是則名為亦麁亦 * 濡而調眾生。」

馬師白佛:

「若以此三不調伏者,當云何調?」

佛告之曰:

「與其切言,若不調者,深加毀害。」

馬師對曰:

「今汝沙門常說不殺,云何言害?」

佛言馬師:

「如是,如是,言如來者,實不應殺,所不應作。如來.世尊以此三事用調眾生。若不調者,終不與語,亦不教詔,亦不指授。」

佛告馬師:

「於汝意云何:如來若不教授,設不與語,設不指授,如是者,則名毀害,是真毀害。」

馬師復言:

「瞿曇!我自今 * 已後當斷毀害,更不造惡。」

佛即讚言:

「馬師!如汝所說,實為真正。」


爾時馬師聞佛所說,歡喜頂禮而去。


View TEI-XML Source

tn0099-0909

如是我聞:一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。


時有調馬聚落主來詣佛所,恭敬問訊,退坐一面。爾時世尊告調馬聚落主:

「調伏馬者,有幾種法?」

聚落主答言:

「瞿曇!有三種法。何等為三?謂:一者柔軟,二者剛強,三者柔軟剛強。」

佛告聚落主:

「若以三種法,馬猶不調,當如之何?」

聚落主言:

「便當殺之!」

聚落主白佛言:

「瞿曇!無上調御丈夫者,當以幾種法調御丈夫?」

佛告聚落主:

「我亦以三法調御丈夫。何等為三?一者柔軟,二者剛強,三者柔軟剛強。」

聚落主白佛:

「瞿曇!若三種調御丈夫,猶不調者,當如之何?」

佛言:

「聚落主!三事調伏猶不調者,便當殺之。所以者何?莫令我法有所屈辱。」

調馬聚落主白佛言:

「瞿曇法中,殺生者不淨。瞿曇法中不應殺,而今說言:『不調伏者,亦當殺之。』!」

佛告聚落主:

「如汝所言: 『如來法中,殺生者不淨。如來不應有殺。』 聚落主!然我以三種法調御丈夫。彼不調者,不復與語,不復教授,不復教誡。聚落主!若如來調御丈夫,不復與語,不復教授,不復教誡,豈非殺耶?」

調馬聚落主白佛言:

「瞿曇!若調御丈夫不復與語,不復教授,不復教誡,真為殺也。是故我從今日,捨諸惡業,歸佛,歸法,歸比丘僧。」

佛告聚落主:

「此真實要!」


佛說此經已,調馬聚落主聞佛所說,歡喜隨喜,即從坐起,作禮而去。


View TEI-XML Source

Assārohasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, IV, 310. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 124.

Atha kho assāroho gāmaṇi yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho assāroho gāmaṇi bhagavantaṃ etadavoca– “sutaṃ metaṃ, bhante, pubbakānaṃ ācariyapācariyānaṃ assārohānaṃ bhāsamānānaṃ– ‘yo so assāroho saṅgāme ussahati vāyamati, tamenaṃ ussahantaṃ vāyamantaṃ pare hananti pariyāpādenti, so kāyassa bhedā paraṃ maraṇā parajitānaṃ devānaṃ sahabyataṃ upapajjatī’ti. Idha bhagavā kimāhā”ti? “Alaṃ, gāmaṇi, tiṭṭhatetaṃ; mā maṃ etaṃ pucchī”ti. Dutiyampi kho…pe… tatiyampi kho assāroho gāmaṇi bhagavantaṃ etadavoca– “sutaṃ metaṃ, bhante, pubbakānaṃ ācariyapācariyānaṃ assārohānaṃ bhāsamānānaṃ– ‘yo so assāroho saṅgāme ussahati vāyamati, tamenaṃ ussahantaṃ vāyamantaṃ pare hananti pariyāpādenti, so kāyassa bhedā paraṃ maraṇā parajitānaṃ devānaṃ sahabyataṃ upapajjatī’ti. Idha bhagavā kimāhā”ti?

“Addhā kho tyāhaṃ, gāmaṇi, na labhāmi– ‘alaṃ, gāmaṇi, tiṭṭhatetaṃ; mā maṃ etaṃ pucchī’ti. Api ca kho tyāhaṃ byākarissāmi. Yo so, gāmaṇi, assāroho saṅgāme ussahati vāyamati tassa taṃ cittaṃ pubbe gahitaṃ dukkaṭaṃ duppaṇihitaṃ– ‘ime sattā haññantu vā bajjhantu vā ucchijjantu vā vinassantu vā mā ahesuṃ iti vā’ti. Tamenaṃ ussahantaṃ vāyamantaṃ pare hananti pariyāpādenti, so kāyassa bhedā paraṃ maraṇā parajito nāma nirayo tattha upapajjati. Sace kho panassa evaṃ diṭṭhi hoti– ‘yo so assāroho saṅgāme ussahati vāyamati, tamenaṃ ussahantaṃ vāyamantaṃ pare hananti pariyāpādenti, so kāyassa bhedā paraṃ maraṇā parajitānaṃ devānaṃ sahabyataṃ upapajjatī’ti, sāssa hoti micchādiṭṭhi. Micchādiṭṭhikassa kho panāhaṃ gāmaṇi, purisapuggalassa dvinnaṃ gatīnaṃ aññataraṃ gatiṃ vadāmi– nirayaṃ vā tiracchānayoniṃ vā”ti.

Evaṃ vutte, assāroho gāmaṇi parodi, assūni pavattesi. “Etaṃ kho tyāhaṃ, gāmaṇi, nālatthaṃ– ‘alaṃ, gāmaṇi, tiṭṭhatetaṃ; mā maṃ etaṃ pucchī”’ti. “Nāhaṃ, bhante, etaṃ rodāmi yaṃ maṃ bhagavā evamāha. Apicāhaṃ, bhante, pubbakehi ācariyapācariyehi assārohehi dīgharattaṃ nikato vañcito paluddho– ‘yo so assāroho saṅgāme ussahati vāyamati, tamenaṃ ussahantaṃ vāyamantaṃ pare hananti pariyāpādenti, so kāyassa bhedā paraṃ maraṇā parajitānaṃ devānaṃ sahabyataṃ upapajjatī”’ti. “Abhikkantaṃ, bhante…pe… ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatan”ti.


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.