HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza125 -- 惡性

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza125 雜阿含: za0910 SN: SN,IV,305 (Caṇḍa) cf. Zhang 2001+2003 Zhang 2001+2003

bza125

如是我聞:一時佛在王舍城 迦蘭陀竹林


時聚落主名曰惡性,往詣佛所,頂禮佛足,在一面坐,即白佛言:

「世尊!如世有人,無所修 * 集,惱觸於他,作惱觸語,是故諸人咸稱其人,名為『極惡』。」

佛告聚落主:

「設有一人,惱觸於彼,作惱害語,出惱語故, * 令他瞋 * 忿,以是之故,名為『惡性』。不修正見、正業、正語、正命、正念、正方便、正志、正定。不修正定故,惱觸於彼。以惱觸故,極生瞋忿。以瞋忿故,出瞋忿語。出瞋語故,名為『惡性』。」

時村主言:

「希有,瞿曇!實如所言:以惱觸故,實名『惡性』。我以不修正見故,為彼觸惱。以惱觸故,稱我『惡性』。一切世人咸皆稱我以為『惡性』。從是已來,名為『惡性』。」

村主復言:

「瞿曇!云何得不惱觸?」

「無惱觸故,得無惱 * 語。雖復為彼之所惱觸,不惱於他。雖復為彼之所惱語,而不惱語以惱 * 於彼。雖為他惱,不生心惱。以不惱故,世人咸稱『能忍善』者,亦復於彼生忍善想。若如是者,能修正見。修正見故,正業、正語、正命、正志、正方便、正定、正念。修正定故,為他所觸,而不生惱。不生惱故,名為『忍善』。」

村主言:

「希有,瞿曇!所說甚善!實如所言:我以不修正見故,為他所惱。為他惱故,出惱觸言。是以世人稱我『惡性』,皆生惡想,故名『惡性』。不修八正道故,為他所觸,出惱觸語,遂至瞋忿。有是想故,世人稱我以為『惡性』。」

村主言:

「瞿曇!我從今 * 已後如是惡性、卒暴、我慢、凶險,我當捨棄。」

佛讚之曰:

「汝若如是,實為甚善。」


時彼村主聞佛所說,歡喜頂禮而去。


View TEI-XML Source

tn0099-0910

如是我聞:一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。


時有兇惡聚落主來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,白佛言:

「世尊!不修何等法故,於他生瞋恚?生瞋恚故,口說惡言。他為其作惡性名字。」

佛告聚落主:

「不修正見故,於他生瞋。生瞋恚已,口說惡言,他為其作惡性名字。不修正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定故,於他生瞋。生瞋恚故,口說惡言,他為其作惡性名字。」

復問:

「世尊!修習何法,於他不瞋;不瞋恚故,口說善言,他為其作賢善名字?」

佛告聚落主:

「修正見故,於他不瞋。不瞋恚故,口說善言,他為其作賢善名字。修習正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定故,於他不瞋。不瞋恚故,口說善言,他為其作賢善名字。」

兇惡聚落主白佛言:

「奇哉!世尊!善說此言!我不修正見故,於他生瞋。生瞋恚已,口說惡言,他為我作惡性名字。我不修正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定故,於他生瞋。生瞋恚故,口說惡言,他為我作惡性名字。是故我今當捨瞋恚、剛強、麁澁。」

佛告聚落主:

「此真實要。」


佛說此經已,兇惡聚落主歡喜隨喜,作禮而去。


View TEI-XML Source

Caṇḍasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, IV, 305. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 125.

Sāvatthinidānaṃ Atha kho caṇḍo gāmaṇi yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho caṇḍo gāmaṇi bhagavantaṃ etadavoca– “ko nu kho, bhante, hetu, ko paccayo yena midhekacco caṇḍo caṇḍotveva [var] saṅkhaṃ gacchati. Ko pana, bhante, hetu, ko paccayo yena midhekacco sorato soratotveva [var] saṅkhaṃ gacchatī”ti? “Idha, gāmaṇi, ekaccassa rāgo appahīno hoti. Rāgassa appahīnattā pare kopenti, parehi kopiyamāno kopaṃ pātukaroti. So caṇḍotveva saṅkhaṃ gacchati. Doso appahīno hoti. Dosassa appahīnattā pare kopenti, parehi kopiyamāno kopaṃ pātukaroti. So caṇḍotveva saṅkhaṃ gacchati. Moho appahīno hoti. Mohassa appahīnattā pare kopenti, parehi kopiyamāno kopaṃ pātukaroti. So caṇḍotveva saṅkhaṃ gacchati. Ayaṃ kho, gāmaṇi, hetu, ayaṃ paccayo yena midhekacco caṇḍo caṇḍotveva saṅkhaṃ gacchati”.

“Idha pana, gāmaṇi, ekaccassa rāgo pahīno hoti. Rāgassa pahīnattā pare na kopenti, parehi kopiyamāno kopaṃ na pātukaroti. So soratotveva saṅkhaṃ gacchati. Doso pahīno hoti. Dosassa pahīnattā pare na kopenti, parehi kopiyamāno kopaṃ na pātukaroti. So soratotveva saṅkhaṃ gacchati. Moho pahīno hoti. Mohassa pahīnattā pare na kopenti, parehi kopiyamāno kopaṃ na pātukaroti. So soratotveva saṅkhaṃ gacchati. Ayaṃ kho, gāmaṇi, hetu ayaṃ paccayo yena midhekacco sorato soratotveva saṅkhaṃ gacchatī”ti.

Evaṃ vutte, caṇḍo gāmaṇi bhagavantaṃ etadavoca– “abhikkantaṃ, bhante, abhikkantaṃ, bhante! Seyyathāpi, bhante, nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya, paṭicchannaṃ vā vivareyya, mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya, andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya– cakkhumanto rūpāni dakkhantīti; evamevaṃ bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito. Esāhaṃ, bhante, bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca. Upāsakaṃ maṃ bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatan”ti.


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.