HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza173 -- 結髮

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza173 雜阿含: za0599 SN: SN,I,013 (Jaṭā) Vism: Vism,001 (Nidānādikathā) Sk(E): Enomoto 1994, no.0599 (Uv 6.8abc.)

bza173

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光普照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

云何外 * 結髮    內亦有結髮
世界俱 * 結髮    我今問瞿曇
云何令 * 結髮    作於不 * 結髮

爾時世尊以偈答曰:

堅持立禁戒    修心及智慧
懃行於精進    具念名比丘
速能令 * 結髮    作於不 * 結髮

天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0599

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言:

外纏結非纏    內纏纏眾生
今問於瞿曇    誰於纏離纏

爾時世尊說偈答言:

智者建立戒    內心修智慧
比丘勤修習    於纏能解纏

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Jaṭāsuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 013. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 173.

“Anto jaṭā bahi jaṭā, jaṭāya jaṭitā pajā;
taṃ taṃ gotama pucchāmi, ko imaṃ vijaṭaye jaṭan”ti.
“Sīle patiṭṭhāya naro sapañño, cittaṃ paññañca bhāvayaṃ;
ātāpī nipako bhikkhu, so imaṃ vijaṭaye jaṭaṃ.
“Yesaṃ rāgo ca doso ca, avijjā ca virājitā;
khīṇāsavā arahanto, tesaṃ vijaṭitā jaṭā.
“Yattha nāmañca rūpañca, asesaṃ uparujjhati;
paṭighaṃ rūpasaññā ca, etthesā chijjate [var] jaṭā”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.