HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza190 -- 火有取則然

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza190 雜阿含: za0957 SN: SN,IV,398 (Kutūhalasālā)

bza190

如是我聞:一時佛住王舍城 迦蘭陀竹林


爾時犢子梵志往詣佛所,慰問如來,在一面坐,白佛言:

「世尊!我有少疑,將欲請問。汝若多聞,願垂聽察!」

佛告犢子:

「若有所疑,隨汝所問。」

犢子問曰:

「身之與我,為是一耶?」

佛言:

「如此之事,我所不答。」

又問:

「身我異耶?」

佛言:

「如此之事,我亦不答。」

犢子復言:

「今我問汝:『我身一耶?』汝不見答。『身我異耶?』汝復不答。如斯等問,尚不見答,云何而能記諸弟子死此生彼──天、人之中?汝若記彼死此生彼,寧可不是身留於此,我往於彼五道之中?若如斯者,身之與我則為別異。」

佛告梵志:

「我說有取,記彼受生;若無取者,則無受生。復此──犢子!──譬如彼火,有取則然;若無取者,火則不然。」

犢子言:

「瞿曇!我亦見火,無取而然。」

佛告犢子:

「汝見何火,無取而然?」

犢子復言:

「譬如見大火,甚為熾盛,猛風絕炎,離火見然。」

佛告犢子:

「如此絕炎,亦復有取。」

犢子言:

「離火見然,以何為取?」

佛言:

「如斯絕炎,因風而然。以風取故,炎得暫停。以風力故,絕炎可見。」

犢子言:

「瞿曇!火尚可爾,人則不然。所以者何?身死於此,意生於彼。於其中間誰為其取?」

佛言:

「當於爾時以愛為取,愛取因緣,眾生受生。一切世間,皆樂於取。一切皆為取所愛樂。一切悉皆以取為因。眾生見取,則生歡喜。一切眾生皆入于取。如來.阿羅呵以無取故,而得成於無上正覺。」

犢子言:

「我於今者大有所作,欲還所止。」

佛言:

「梵志!宜知是時。」


爾時犢子聞佛所說,歡喜奉行。


View TEI-XML Source

tn0099-0957

如是我聞:一時佛住王舍城 迦蘭陀竹園


時有婆蹉種出家來詣佛所,合掌問訊,問訊已,退坐一面,白佛言:

「瞿曇!欲有所問,寧有閑暇見答以不?」

佛告婆蹉種出家:

「隨汝所問,當為汝說。」

婆蹉種出家白佛言:

「云何,瞿曇!命即身耶?」

佛告婆蹉種出家:

「命即身者,此是無記。」

「云何,瞿曇!為命異身異耶?」

佛告婆蹉種出家:

「命異身異者,此亦無記。」

婆蹉種出家白佛:

「云何,瞿曇!命即身耶?答言: 『無記。』 命異身異?答言: 『無記。』 沙門瞿曇有何等法?弟子命終,即記說言:『某生彼處,某生彼處。』彼諸弟子於此命終捨身,即乘意生身生於餘處。當於爾時非為命異身異也?」

佛告婆蹉:

「此說有餘,不說無餘。」

婆蹉白佛:

「瞿曇!云何說有餘,不說無餘?」

佛告婆蹉:

「譬如火,有餘得然,非無餘。」

婆蹉白佛:

「我見火無餘亦然。」

佛告婆蹉:

「云何見火無餘亦然?」

婆蹉白佛:

「譬如大聚熾火,疾風來吹,火飛空中,豈非無餘火耶?」

佛告婆蹉:

「風吹飛火,即是有餘,非無餘也。」

婆蹉白佛:

「瞿曇!空中飛火,云何名有餘?」

佛告婆蹉:

「空中飛火依風故住,依風故然;以依風故,故說有餘。」

婆蹉白佛:

「眾生於此命終,乘意生身往生餘處,云何有餘?」

佛告婆蹉:

「眾生於此處命終,乘意生身生於餘處,當於爾時因愛故取,因愛而住,故說有餘。」

婆蹉白佛:

「眾生以愛樂有餘,染著有餘;唯有世尊得彼無餘,成等正覺。沙門瞿曇!世間多緣,請辭還去。」

佛告婆蹉:

「宜知是時!」


婆蹉出家聞佛所說,歡喜隨喜,從坐起而去。


View TEI-XML Source

Kutūhalasālāsuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, IV, 398. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 190.

Atha kho vacchagotto paribbājako yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ sammodi. Sammodanīyaṃ kathaṃ sāraṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho vacchagotto paribbājako bhagavantaṃ etadavoca–

“Purimāni bho gotama divasāni purimatarāni sambahulānaṃ nānātitthiyānaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ paribbājakānaṃ kutūhalasālāyaṃ sannisinnānaṃ sannipatitānaṃ ayamantarākathā udapādi– ‘ayaṃ kho pūraṇo kassapo saṅghī ceva gaṇī ca gaṇācariyo ca ñāto yasassī titthakaro sādhusammato bahujanassa. Sopi sāvakaṃ abbhatītaṃ kālaṅkataṃ upapattīsu byākaroti– ‘asu amutra upapanno, asu amutra upapanno’ti. Yopissa sāvako uttamapuriso paramapuriso paramapattipatto tampi sāvakaṃ abbhatītaṃ kālaṅkataṃ upapattīsu byākaroti– ‘asu amutra upapanno, asu amutra upapanno”’ti.

“Ayampi kho makkhali gosālo…pe… ayampi kho nigaṇṭho nāṭaputto…pe… ayampi kho sañcayo [var] belaṭṭhaputto…pe… ayampi kho pakudho [var] kaccāno…pe… ayampi kho ajito kesakambalo saṅghī ceva gaṇī ca gaṇācariyo ca ñāto yasassī titthakaro sādhusammato bahujanassa. Sopi sāvakaṃ abbhatītaṃ kālaṅkataṃ upapattīsu byākaroti– ‘asu amutra upapanno, asu amutra upapanno’ti. Yopissa sāvako uttamapuriso paramapuriso paramapattipatto tampi sāvakaṃ abbhatītaṃ kālaṅkataṃ upapattīsu byākaroti– ‘asu amutra upapanno, asu amutra upapanno”’ti.

“Ayampi kho samaṇo gotamo saṅghī ceva gaṇī ca gaṇācariyo ca ñāto yasassī titthakaro sādhusammato bahujanassa. Sopi sāvakaṃ abbhatītaṃ kālaṅkataṃ upapattīsu byākaroti– ‘asu amutra upapanno, asu amutra upapanno’ti. Yopissa [var] sāvako uttamapuriso paramapuriso paramapattipatto tañca sāvakaṃ abbhatītaṃ kālaṅkataṃ upapattīsu na byākaroti– ‘asu amutra upapanno, asu amutra upapanno’ti. Api ca kho naṃ evaṃ byākaroti– ‘acchecchi taṇhaṃ, vivattayi saṃyojanaṃ, sammā mānābhisamayā antamakāsi dukkhassā’ti. Tassa mayhaṃ, bho gotama, ahu deva kaṅkhā, ahu vicikicchā– ‘kathaṃ nāma [var] samaṇassa gotamassa dhammo abhiññeyyo”’ti [var] ?

“Alañhi te, vaccha, kaṅkhituṃ, alaṃ vicikicchituṃ. Kaṅkhanīye ca pana te ṭhāne vicikicchā uppannā. Sa-upādānassa khvāhaṃ, vaccha, upapattiṃ paññāpemi no anupādānassa. Seyyathāpi vaccha, aggi sa-upādāno jalati, no anupādāno; evameva khvāhaṃ, vaccha, sa-upādānassa upapattiṃ paññāpemi, no anupādānassā”ti.

“Yasmiṃ bho gotama, samaye acci vātena khittā dūrampi gacchati, imassa pana bhavaṃ gotamo kiṃ upādānasmiṃ paññāpetī”ti? “Yasmiṃ kho, vaccha, samaye acci vātena khittā dūrampi gacchati, tamahaṃ vātūpādānaṃ paññāpemi. Vāto hissa, vaccha, tasmiṃ samaye upādānaṃ hotī”ti. “Yasmiñca pana, bho gotama, samaye imañca kāyaṃ nikkhipati, satto ca aññataraṃ kāyaṃ anupapanno hoti, imassa pana bhavaṃ gotamo kiṃ upādānasmiṃ paññāpetī”ti? “Yasmiṃ kho, vaccha, samaye imañca kāyaṃ nikkhipati, satto ca aññataraṃ kāyaṃ anupapanno hoti, tamahaṃ taṇhūpādānaṃ vadāmi. Taṇhā hissa, vaccha, tasmiṃ samaye upādānaṃ hotī”ti [var] .


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.