HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza306 -- 眾生邊際即是涅槃

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza306 雜阿含: za1307 SN: SN,I,061 (Rohitassa) AN: AN,II,047 (Rohitassa) Sk(E): Enomoto 1994, no.1307 (SHT 6, no. 1534; Abhidh-k-vy 1, p. 23; SHT 5, no. 1442; SHT 6, nos.1404+1411.)

bza306

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有天子,名曰赤馬,光色倍常,來詣佛所,頂禮佛足,卻坐一面,白佛言:

「世尊!當於何處而能得有不生、老、死,不沒,不出眾生盡處?如是邊際為可知不?」

爾時世尊告赤馬天子言:

「不生、老、死既不終沒,亦不出生,無有人能行至邊際,亦無有能往詣於彼,盡其崖限。」

時赤馬天子白佛言:

「世尊!世尊所說甚善希有──不生、老、死,……(乃至)無能得其邊際!所以者何?念我過去曾為仙人,號名赤馬,斷於欲結,得世五通,神力駿疾,過於日月,舉足一 * 踔,能 * 渡大海,而作是念: 『我今神力駿疾如是,我當行盡眾生邊際!』 我於爾時志欲專求眾生邊故,心意 * 忪忪,都無閑暇,唯除洗手并飲食時及大小便。於百年中竟不能得眾生邊際,而便命終。以是故知,如來善說不生、老、死,不出,不沒,欲往於彼,知其邊際,都無是處。」

佛告赤馬天 * 子曰:

「如是,如是,若有 * 不生、老、死,不出,不沒眾生邊際,實無是處。若欲知者,眾生邊際即是涅槃。若盡苦際,是即名為得其邊際。」

爾時世尊即說偈言:

雖有是神力    終無有能得
行盡眾生邊    若不得邊際
何能盡苦際    是故我牟尼
得名善知世    唯有勝智人
能曉了邊際    梵行已得立
* 智眾生邊    度邊之彼岸


時赤馬天子聞佛所說,歡喜頂禮,還于天宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1307

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


時有赤馬天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,其身光明遍照祇樹給孤獨園。

時彼赤馬天子白佛言:

「世尊!頗有能行過世界邊,至不生、不老、不死處不?」

佛告赤馬:

「無有能過世界邊,至不生、不老、不死處者。」

赤馬天子白佛言:

「奇哉!世尊!善說斯義。如世尊說言: 『無過世界邊,至不生、不老、不死處者。』 所以者何?世尊!我自憶宿命,名曰赤馬,作外道仙人,得神通,離諸愛欲。我時作是念: 『我有如是疾神足如健士夫,以利箭橫射過多羅樹影之頃,能登一須彌,至一須彌;足躡東海,至西海。』 我時作是念: 『我今成就如是疾神力,今日寧可求世界邊。』 作是念已,即便發行,唯除食息便利,減節睡眠,常行百歲,於彼命終,竟不能得過世界邊,至不生、不老、不死之處。」

佛告赤馬:

「我今但以一尋之身,說於世界、世界集、世界滅、世界滅道跡。赤馬天子!何等為世間?謂五受陰。何等為五?色受陰、受受陰、想受陰、行受陰、識受陰,是名世間。何等為色集?謂當來有愛、貪、喜俱,彼彼染著,是名世間集。云何為世間滅?若彼當來有愛、貪、喜俱,彼彼染著,無餘斷、捨、離、盡、無欲、滅、息沒,是名世間滅。何等為世間滅道跡?謂八聖道——正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定,是名世間滅道跡。」

「赤馬!了知世間苦,斷世間苦;了知世間集,斷世間集;了知世間滅,證世間滅;了知世間滅道跡,修彼滅道跡。赤馬!若比丘於世間苦若知、若斷,世間集若知、若斷,世間滅若知、若證,世間滅道跡若知、若修。赤馬!是名得世界邊,度世間愛。」

爾時世尊重說偈言:

未曾遠遊行    而得世界邊
無得世界邊    終不盡苦邊
以是故牟尼    能知世界邊
善解世界邊    諸梵行已立
於彼世界邊    平等覺知者
是名賢聖行    度世間彼岸


是時赤馬天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Rohitassasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 061. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 306.

Sāvatthinidānaṃ.

Ekamantaṃ ṭhito kho rohitasso devaputto bhagavantaṃ etadavoca– “yattha nu kho, bhante, na jāyati na jīyati na mīyati [var] na cavati na upapajjati, sakkā nu kho so, bhante, gamanena lokassa anto ñātuṃ vā daṭṭhuṃ vā pāpuṇituṃ vā”ti? “Yattha kho, āvuso, na jāyati na jīyati na mīyati na cavati na upapajjati, nāhaṃ taṃ gamanena lokassa antaṃ ñāteyyaṃ daṭṭheyyaṃ patteyyanti vadāmī”ti.

“Acchariyaṃ, bhante, abbhutaṃ, bhante! Yāvasubhāsitamidaṃ, bhante, bhagavatā– ‘yattha kho, āvuso, na jāyati na jīyati na mīyati na cavati na upapajjati, nāhaṃ taṃ gamanena lokassa antaṃ ñāteyyaṃ daṭṭheyyaṃ patteyyanti vadāmī’ti.

“Bhūtapubbāhaṃ, bhante, rohitasso nāma isi ahosiṃ bhojaputto iddhimā vehāsaṅgamo. Tassa mayhaṃ, bhante, evarūpo javo ahosi; seyyathāpi nāma daḷhadhammā [var] dhanuggaho susikkhito katahattho katayoggo katūpāsano lahukena asanena appakasireneva tiriyaṃ tālacchāyaṃ atipāteyya. Tassa mayhaṃ, bhante, evarūpo padavītihāro ahosi; seyyathāpi nāma puratthimā samuddā pacchimo samuddo. Tassa mayhaṃ, bhante, evarūpaṃ icchāgataṃ uppajji– ‘ahaṃ gamanena lokassa antaṃ pāpuṇissāmī’ti. So khvāhaṃ, bhante, evarūpena javena samannāgato evarūpena ca padavītihārena aññatreva asita-pīta-khāyita-sāyitā aññatra uccāra-passāvakammā aññatra niddākilamathapaṭivinodanā vassasatāyuko vassasatajīvī vassasataṃ gantvā appatvāva lokassa antaṃ antarāva kālaṅkato.

“Acchariyaṃ, bhante, abbhutaṃ, bhante! Yāvasubhāsitamidaṃ, bhante, bhagavatā– ‘yattha kho, āvuso, na jāyati na jīyati na mīyati na cavati na upapajjati, nāhaṃ taṃ gamanena lokassa antaṃ ñāteyyaṃ daṭṭheyyaṃ patteyyanti vadāmī”’ti.

“Na kho panāhaṃ, āvuso, appatvā lokassa antaṃ dukkhassa antakiriyaṃ vadāmi. Api ca khvāhaṃ, āvuso, imasmiṃyeva byāmamatte kaḷevare sasaññimhi samanake lokañca paññapemi lokasamudayañca lokanirodhañca lokanirodhagāminiñca paṭipadanti.

“Gamanena na pattabbo, lokassanto kudācanaṃ;
na ca appatvā lokantaṃ, dukkhā atthi pamocanaṃ.
“Tasmā have lokavidū sumedho,
lokantagū vusitabrahmacariyo;
lokassa antaṃ samitāvi ñatvā,
nāsīsati lokamimaṃ parañcā”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.