HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza314 -- 後世都無畏

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza314 雜阿含: za1315 SN: SN,I,042 (Bhītā) Sk(E): Enomoto 1994, no.1315 (Ybhūś 6.1cd, 3cd.)

bza314

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有天子,名曰栴檀,來詣佛所──光顏熾盛,明照祇洹──,却 * 立一面,而說偈言:

我今問瞿曇    種別大利智
除去諸障蔽    知見悉明了
止住於何處    為習何法教
於後世不畏    得善之果報

爾時世尊以偈答曰:

除棄口意惡    身不行非善
若處於居家    布施如流水
信心數受戒    攝念分財與
天當住此處    習學如上事
若能勤心行    後世都無畏


時栴檀天子聞佛所說,歡喜頂禮,還于天宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1315

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


時有栴檀天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼栴檀天子說偈問佛:

聞瞿曇大智    無障礙知見
何所住何學    不遭他世惡

爾時世尊說偈答曰:

攝持身口意    不造三惡法
處在於居家    廣集於群賓
信惠財法施    以法立一切
住彼學彼法    則無他世畏


佛說是經已,栴檀天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Bhītāsuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 042. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 314.

“Kiṃsūdha bhītā janatā anekā,
maggo canekāyatanappavutto;
pucchāmi taṃ gotama bhūripañña,
kismiṃ ṭhito paralokaṃ na bhāye”ti.
“Vācaṃ manañca paṇidhāya sammā,
kāyena pāpāni akubbamāno;
bavhannapānaṃ gharamāvasanto,
saddho mudū saṃvibhāgī vadaññū;
etesu dhammesu ṭhito catūsu,
dhamme ṭhito paralokaṃ na bhāye”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.