HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza322 -- 摩尼行夜叉

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza322 雜阿含: za1323 Sk(E): Enomoto 1994, no.1323 (SHT 5, no. 1138.)

bza322

如是我聞:一時佛遊摩竭提國,至摩尼行夜叉宮。


時摩尼行夜叉共諸夜叉不在己宮,集於餘處。有一女人,持好香、華并齎美酒,來至於此夜叉宮中。爾時世尊處彼宮坐,諸根寂定。時此女人見於如來在宮中坐,顏色悅豫,志意湛然,諸根寂定,得上調心,譬如金樓。見斯事已,即生此念:

「我於今者便為現見摩尼行夜叉!」

時此女人前禮佛足,而說偈言:

汝實應供養    請與我所願
使汝得賢善    此摩竭提人
咸從汝求願     * 汝常稱其心
能與福慶祐    汝今稱我願
令我現在樂    來世得生天

爾時世尊以偈答曰:

汝慎莫放逸    而生於憍慢
常當樂信戒    汝當自化度
請求摩尼行    彼將何所為
未若汝自修    生天之業緣

時彼女人聞斯偈已,復作是念:

「彼必不是摩尼夜叉,乃是瞿曇沙門!」

即此女人尋以香、花、酒瓶屏於一處,頂禮佛足,合掌向佛,而說偈言:

云何能獲得    現樂後生天
趣向於何事    能得受快樂
當作何業行    我今問瞿曇
云何今得樂    命終得生天

施與調諸根    能生於快樂
正見賢善俱    親近於沙門
正命自活者    何用生 * 于彼
三十三天中    彼即苦羅網
汝除於欲愛    至心聽我說
我今當為汝    說無塵垢法
汝諸夜叉眾    善哉聽甘露

爾時世尊即為說法,示、教、利、喜,如諸佛法,說施論、戒論、生天之論,欲為不淨,出世為要。佛知其心,志意調順,為說四諦:苦、集、滅、道。女人意 * 聰,聞法信悟,如新淨[疊*毛],易受染色,即於座上見四聖諦法,知法,逮得於法,盡法崖底,斷於疑網,渡疑彼岸,不隨於他,即起禮佛,合掌而言:

「世尊!我已得出,我已得出!我盡形壽歸依三寶,成就不殺。」


時此女人聞法歡喜,頂禮而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1323

如是我聞:一時佛在摩竭提國人間遊行,與諸大眾至摩尼遮羅鬼住處夜宿。


爾時摩尼遮羅鬼會諸鬼神,集在一處。時有一女人,持香花鬘飾、飲食,至彼摩尼遮羅鬼神住處。彼女人遙見世尊在摩尼遮羅鬼神住處坐,見已,作是念:

「我今現見摩尼遮羅鬼神。」

即說偈言:

善哉摩尼遮    住摩伽陀國
摩伽陀國人    所求悉如願
云何於此世    常得安樂住
後世復云何    而得生天樂

爾時世尊說偈答言:

莫放逸慢恣    用摩尼鬼為
若自修所作    能得生天樂

時彼女人作是念:

「此非摩尼遮羅鬼,是沙門瞿曇。」

如是知已,即以香花鬘飾供養世尊,稽首禮足,退坐一面,而說偈言:

何道趣安樂    當修何等行
此世常安隱    後世生天樂

爾時世尊說偈答言:

布施善調心    樂執護諸根
正見修賢行    親近於沙門
以正命自活    他世生天樂
何用三十三    諸天之苦網
但當一其心    斷除於愛欲
我當說離垢    甘露法善聽

時彼女人聞世尊說法,示教照喜。如佛常法,謂布施、持戒,生天之福,欲味、欲患,煩惱清淨,出要、遠離,功德福利,次第演說清淨佛法。譬如鮮淨白[疊*毛],易染其色。時彼女人亦復如是,即於座上,於四聖諦得平等觀苦、集、滅、道。

時彼女人見法、得法、知法、入法,度諸疑惑,不由於他,於正法、律得無所畏,即從座起,整衣服,合掌白佛:

「已度,世尊!已度,善逝!我從今日,盡壽命,歸佛、歸法、歸比丘僧。」


時彼女人聞佛所說,歡喜隨喜,禮佛而去。


View TEI-XML Source

Enomoto 1994, no.1323

From Fumio Enomoto, "A comprehensive study of the Chinese Samyuktagama : Indic texts corresponding to the Chinese Samyuktagama as found in the Sarvastivada-Mulasarvastivada literature", Kyoto : Kacho Junior College, 1994. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 322.

[ref] [recto]

1 /// + + (deśayi)ṣy(ā)my amṛtaṃ vai śṛṇu .. ///

2 /// + + + kāl(a)karaṇīyā dhārmī kathā ///

3 /// + (pā)dau śirasā vanditvā bhagavato 'nti(kāt) ///


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.