HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza321 -- 一切眾生隨於欲流

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza321 雜阿含: za1322 SN: SN,I,209 (Punabbasu)

bza321

如是我聞:一時佛在摩竭提國 富那婆修夜叉母宮。


佛於其夜在彼宮宿。其子夜叉婆修及女 * 優怛羅夜中啼泣。其母爾時慰撫男女,欲令不啼,即說偈言:

富那婆修    及 * 優怛羅
汝等今者    宜止啼聲
佛之世雄    所說法要
使我得聞    非父非母
能脫苦惱    唯有世尊
善巧說法    能令聞者
永離諸苦    一切眾生
隨於欲流    沒生死海
我欲聽法    斷斯欲流
富那婆修    及 * 優怛羅
是故汝等    宜應默然

時富那婆修即說偈言:

我今隨母教    更不 * 生音聲
小妹 * 優怛羅    爾今亦默然
願聽彼沙門    說於微妙法
佛於摩竭提    人中最為上
廣為諸眾生    演說斷苦法
說苦能生 * 苦    說苦出要道
說賢聖八道    安隱趣涅槃
善哉聞沙門    所說法之要

母以偈答:

汝是知見者    所說稱我心
汝善讚歎彼    世間之導師
以汝等默故    令我見四諦
* 優怛羅後時    亦當見四諦


View TEI-XML Source

tn0099-1322

如是我聞:一時佛在摩竭提國人間遊行,與大眾俱,到富那婆藪鬼子母住處宿。


爾時世尊為諸比丘說四聖諦相應法,所謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。

爾時富那婆藪鬼母,兒富那婆藪及鬼女鬱多羅,二鬼小兒夜啼。時富那婆藪鬼母教其男女故,而說偈言:

汝富那婆藪    欝多羅莫啼
令我得聽聞    如來所說法
非父母能令    其子解脫苦
聞如來說法    其苦得解脫
世人隨愛欲    為眾苦所迫
如來為說法    令破壞生死
我今欲聞法    汝等當默然

時富那婆藪、鬼女鬱多羅, 悉受其母語,默然而靜聽。

語母言:

「善哉!我亦樂聞法,

此正覺世尊    於摩竭勝山
為諸眾生類    演說脫苦法
說苦及苦因    苦滅滅苦道
從此四聖諦    安隱趣涅槃
母今但善聽    世尊所說法

時富那婆藪鬼母即說偈言:

奇哉智慧子    善能隨我心
汝富那婆藪    善歎佛導師
汝富那婆藪    及汝欝多羅
當生隨喜心    我已見聖諦


時富那婆藪鬼母說是偈時鬼子男女隨喜默然。


View TEI-XML Source

Punabbasusuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 209. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 321.

Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhagavā bhikkhū nibbānapaṭisaṃyuttāya dhammiyā kathāya sandasseti samādapeti samuttejeti sampahaṃseti. Te ca bhikkhū aṭṭhiṃ katvā manasi katvā sabbacetasā samannāharitvā ohitasotā dhammaṃ suṇanti. Atha kho punabbasumātā yakkhinī puttake evaṃ tosesi–

“Tuṇhī uttarike hohi, tuṇhī hohi punabbasu;
yāvāhaṃ buddhaseṭṭhassa, dhammaṃ sossāmi satthuno.
“Nibbānaṃ bhagavā āha, sabbaganthappamocanaṃ;
ativelā ca me hoti, asmiṃ dhamme piyāyanā.
“Piyo loke sako putto, piyo loke sako pati;
tato piyatarā mayhaṃ, assa dhammassa magganā.
“Na hi putto pati vāpi, piyo dukkhā pamocaye;
yathā saddhammassavanaṃ, dukkhā moceti pāṇinaṃ.
“Loke dukkhaparetasmiṃ, jarāmaraṇasaṃyute;
jarāmaraṇamokkhāya, yaṃ dhammaṃ abhisambudhaṃ;
taṃ dhammaṃ sotumicchāmi, tuṇhī hohi punabbasū”ti.
“Ammā na byāharissāmi, tuṇhībhūtāyamuttarā;
dhammameva nisāmehi, saddhammassavanaṃ sukhaṃ;
saddhammassa anaññāya, ammā dukkhaṃ carāmase.
“Esa devamanussānaṃ, sammūḷhānaṃ pabhaṅkaro;
buddho antimasārīro, dhammaṃ deseti cakkhumā”ti.
“Sādhu kho paṇḍito nāma, putto jāto uresayo;
putto me buddhaseṭṭhassa, dhammaṃ suddhaṃ piyāyati.
“Punabbasu sukhī hohi, ajjāhamhi samuggatā;
diṭṭhāni ariyasaccāni, uttarāpi suṇātu me”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.