HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza351 -- 比丘遊行,天神憂慘

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza351 雜阿含: za1331 SN: SN,I,199 (Sambahula)

bza351

爾時眾多比丘在俱薩羅 園竹林中夏坐安居。


彼園林中有天神住。天神愁念,而作是言:

「今僧自恣,月十五日已復欲去!」

更有天神,即問之言:

「汝今何故愁憂如是?」

即說偈言:

天神汝今者    何以懷愁憂
淨戒諸比丘    今日當自恣
得遇如是事    宜應自欣悅

彼林天神以偈答曰:

我亦知彼等    今日當自恣
非是無慚愧    同諸外道等
斯等皆精懃    具有慚愧者
* 斂衣鉢已    自恣各散去
比丘既散已    此林空無人
更無所聞見    是故我愁憂

時諸比丘既自恣已,各散出林,還其所止。爾時天神見其四散,心懷憂慘,即說偈言:

諸比丘去已    但見遊居處
牟尼諸弟子    多聞有知見
善能具分別    種種清淨說
如斯持法人    今者安所詣

時餘天神復說偈言:

此諸比丘等    四散道不同
有向摩竭提    或有詣跋耆
亦復有向彼    毘舍離國者
此阿練若處    集會諸比丘
譬如野鳥鹿    栖止無恒所
此諸比丘等    捨樂於緣務
常求空閑處    靜坐得安樂


View TEI-XML Source

tn0099-1331

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


時有眾多比丘於拘薩羅國人間游行,住一林中夏安居。彼林中有天神住,知十五日諸比丘受歲,極一憂慼。有餘天神語彼天神言:

「汝何卒生愁憂苦惱?汝當歡喜諸比丘持戒清淨,今日受歲。」

林中天神答言:

「我知比丘今日受歲,不同無羞外道受歲;然精進比丘受歲,持衣缽,明日至餘處去,此林當空。」

比丘去後,林中天神而說偈言:

今我心不樂    但見空林樹
清淨心說法    多聞諸比丘
瞿曇之弟子    今悉何處去

時有異天子而說偈言:

有至摩伽陀    有至拘薩羅
亦至金剛地    處處修遠離
猶如野禽獸    隨所樂而游View TEI-XML Source

Sambahulasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 199. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 351.

Ekaṃ samayaṃ sambahulā bhikkhū kosalesu viharanti aññatarasmiṃ vanasaṇḍe. Atha kho te bhikkhū vassaṃvuṭṭhā [var] temāsaccayena cārikaṃ pakkamiṃsu. Atha kho yā tasmiṃ vanasaṇḍe adhivatthā devatā te bhikkhū apassantī paridevamānā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ gāthaṃ abhāsi–

“Arati viya mejja khāyati,
bahuke disvāna vivitte āsane;
te cittakathā bahussutā,
kome gotamasāvakā gatā”ti.

Evaṃ vutte, aññatarā devatā taṃ devataṃ gāthāya paccabhāsi–

Māgadhaṃ gatā kosalaṃ gatā, ekacciyā pana vajjibhūmiyā;
magā viya asaṅgacārino, aniketā viharanti bhikkhavo”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.