HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza357 -- 何用文字

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza357 雜阿含: za1337 SN: SN,I,202 (Sajjhāya)

bza357

爾時復有一比丘,在俱薩羅國止一林住,晝夜誦習,精懃修道,得阿羅漢。已得阿羅漢,止不誦習。彼時天神而說偈言:

汝常誦法句    精懃不休廢
今何故默然    都無所誦習

比丘說偈答言:

我先求法句    未得離欲結
吾今既離欲    法句義已成
我今已知見    不墮於諸道
* 其得出要    何用文字為
世間諸所有    一切聞見事
悉皆都捨離    不受於後有


View TEI-XML Source

tn0099-1337

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


時有比丘在拘薩羅人間,林中止住,勤誦經、勤講說,精勤思惟,得阿羅漢果,證已,不復精勤誦說。時有天神――止彼林中者,而說偈言:

比丘汝先時    晝夜勤誦習
常為諸比丘    共論決定義
汝今於法句    寂然無所說
不與諸比丘    共論決定義

時彼比丘說偈答言:

本未應離欲    心常樂法句
既離欲相應    誦說事已畢
先知道已備    用聞見道為
世間諸聞見    無知悉放捨


時彼天神聞比丘所說,歡喜隨喜,即沒不現。


View TEI-XML Source

Sajjhāyasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 202. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 357.

Ekaṃ samayaṃ aññataro bhikkhu kosalesu viharati aññatarasmiṃ vanasaṇḍe. Tena kho pana samayena so bhikkhu yaṃ sudaṃ pubbe ativelaṃ sajjhāyabahulo viharati so aparena samayena appossukko tuṇhībhūto saṅkasāyati. Atha kho yā tasmiṃ vanasaṇḍe adhivatthā devatā tassa bhikkhuno dhammaṃ asuṇantī yena so bhikkhu tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā taṃ bhikkhuṃ gāthāya ajjhabhāsi–

“Kasmā tuvaṃ dhammapadāni bhikkhu, nādhīyasi bhikkhūhi saṃvasanto;
sutvāna dhammaṃ labhatippasādaṃ, diṭṭheva dhamme labhatippasaṃsan”ti.
“Ahu pure dhammapadesu chando, yāva virāgena samāgamimha;
yato virāgena samāgamimha, yaṃ kiñci diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā;
aññāya nikkhepanamāhu santo”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.