HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza086 -- 歸依處(一)

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza086 雜阿含: za1163 AN: AN,I,155 (Paṭhamadvebrāhmaṇa) cf. SN SN,I,031 (Ādittam) Sk(E): Enomoto 1994, no.1163 (Abhidh-k-vy 2, p.396) Sk(E97): Enomoto 1997: 92

bza086

如是我聞:一佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時有一老婆羅門,年耆根熟──先於往日多造眾惡,極為麤弊,毀犯所禁,不 * 信福善,不先作福,臨終之時無所依止──,往詣佛所,問訊佛已,在一面坐,而白佛言:

「世尊!我於往日多造眾惡,極為麤弊,毀犯所禁,不能修福, * 又不修善,亦復不能先作福德,臨終之時無所依止!」

佛言:

「實如汝語。」

老婆羅門言:

「善哉瞿曇當為我說,使我長夜獲於安樂,得義,得利!」

佛言:

「實如汝說:汝於往日身、口、意業不 * 作善行,毀犯禁戒,不修福德,不能先造臨命終時作所 * 怙恃。汝於今者實為衰老,先造眾罪,所作麤惡,不造福業,不修善行,不能先造可畏之時所歸依處。譬如有人,將欲死時思願逃避,入善舍宅以自救護。如是之事,都不可得。是故今當身修善行, * 意、口亦然。若三業善,臨命 * 之時即是舍宅,可逃避處。」

爾時世尊即說偈言:

人生壽命促    必將付於死
衰老之所侵    無有能救者
是以應畏死    唯有入佛法
若修善法者    是則歸依處

佛說是已,……(第二經無差別):

應求歸依處    大人宜修善

(第三長行別,偈則不同。)偈言:

壯盛及衰老    三時皆過去
餘命既無幾    常為老所患
近到閻王際    婆羅門欲生
二間無住處    汝都無資粮
應作小明燈    依憑於精 *
前除於諸使    不復生老死


View TEI-XML Source

tn0099-1163

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


……(如上說。差別者,唯說異偈言):

老死之所壞    身及所受滅
唯有惠施福    為隨己資糧
依於善攝護    及修禪功德
隨力而行施    錢財及飲食
於群則眠覺    非為空自活


佛說此經已,彼婆羅門聞佛所說,歡喜隨喜,作禮而去。


View TEI-XML Source

Paṭhamadvebrāhmaṇasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: AN, I, 155. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 086.

Atha kho dve brāhmaṇā jiṇṇā vuddhā mahallakā addhagatā vayo-anuppattā vīsavassasatikā jātiyā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ sammodiṃsu. Sammodanīyaṃ kathaṃ sāraṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Ekamantaṃ nisinnā kho te brāhmaṇā bhagavantaṃ etadavocuṃ– “mayamassu, bho gotama, brāhmaṇā jiṇṇā vuddhā mahallakā addhagatā vayo-anuppattā vīsavassasatikā jātiyā; te camhā akatakalyāṇā akatakusalā akatabhīruttāṇā. Ovadatu no bhavaṃ gotamo, anusāsatu no bhavaṃ gotamo yaṃ amhākaṃ assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyā”ti.

“Taggha tumhe, brāhmaṇā, jiṇṇā vuddhā mahallakā addhagatā vayo-anuppattā vīsavassasatikā jātiyā; te cattha akatakalyāṇā akatakusalā akatabhīruttāṇā. Upanīyati kho ayaṃ, brāhmaṇā, loko jarāya byādhinā maraṇena. Evaṃ upanīyamāne kho, brāhmaṇā, loke jarāya byādhinā maraṇena, yo idha kāyena saṃyamo vācāya saṃyamo manasā saṃyamo, taṃ tassa petassa tāṇañca leṇañca dīpañca saraṇañca parāyaṇañcā”ti.

“Upanīyati jīvitamappamāyu,
jarūpanītassa na santi tāṇā;
etaṃ bhayaṃ maraṇe pekkhamāno,
puññāni kayirātha sukhāvahāni.
“Yodha kāyena saṃyamo, vācāya uda cetasā;
taṃ tassa petassa sukhāya hoti,
yaṃ jīvamāno pakaroti puññan”ti. [cf]

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.