HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza192 -- 如來如實知之

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza192 雜阿含: za0959a SN: SN,IV,395 (Vacchagotta) cf. SN SN,IV,401 (Sabhiyakaccāna)

bza192

如是我聞:一時佛在王舍城 迦蘭陀竹林


爾時犢子梵志往詣佛所,問訊佛已,在一面坐,白佛言:

「世尊!以何因緣,諸餘沙門及婆羅門若有所問,皆稱順答說:『我死此生彼;我死此不生彼;我死此亦生彼,亦不生彼;我非生彼,非非生彼。』」

犢子復言:

「瞿曇如斯之難,何故不能稱順而答?」

佛告之曰:

「諸餘沙門、婆羅門不知色從因生,不知色滅,不知色過,不知色味,不知色出要。以不能知色從因生,……(乃至)不知色出要故,而於色──我死此生彼;死此不生彼;死此亦生彼,亦不生彼;非生彼,非非生彼。──悉皆取著。受、想、行、識,亦復如是。」

復告犢子:

「如來不爾,知色因,知色滅,知色味,知色過,知色出要。如實知之,如來如實能知色因、色滅、色過、色味、色出要。能知色──我死此生彼;……(乃至)非生非非生彼。──悉皆不著。受、想、行、識,亦復如是。」

佛告犢子:

「是故此義甚深廣大,無量無邊,非算數所及。」

復告犢子:

「以是因緣,諸餘沙門、婆羅門等不達義趣,隨問強答。若問如來:『我色生彼,不生彼;亦生彼,亦不生彼;非生彼,非非生彼。』以無義理置而不答。我已生彼,……(乃至)非生,非非生,悉皆不答。」

犢子言:

「希有,瞿曇!汝及弟子義與義句,及與句味,所說之事等無差別。」

犢子復言:

「我於異時至沙門目 * 犍連所,我於爾時以此句味問彼目連。彼以此義句味而答於我。瞿曇!汝今所可宣說,與彼無異。是故我今稱為希有。如此教法昔所未有,亦未曾說。義理相順,善答斯問。」


犢子梵志聞佛所說,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-0959

如是我聞:一時佛住王舍城 迦蘭陀竹園


時有婆蹉種出家來詣佛所,合掌問訊,問訊已,退坐一面,白佛言:

「瞿曇!何因、何緣餘沙門、婆羅門若有來問……」

如上廣說。爾時婆蹉種出家歎言:

「奇哉!瞿曇!弟子、大師義同義、句同句、味同味,乃至同第一義。瞿曇!我今詣摩訶目揵連,以如是義、如是句、如是味而問於彼,彼亦以如是義、如是句、如是味而答我,如今瞿曇所說。是故,瞿曇!真為奇特,大師、弟子義同義、句同句、味同味,同第一義。」View TEI-XML Source

Vacchagottasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, IV, 395. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 192.

Atha kho vacchagotto paribbājako yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ sammodi. Sammodanīyaṃ kathaṃ sāraṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho vacchagotto paribbājako bhagavantaṃ etadavoca–“kiṃ nu kho, bho gotama, sassato loko”ti? Abyākataṃ kho etaṃ, vaccha, mayā– ‘sassato loko’ti…pe…. “Kiṃ pana, bho gotama, ‘neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā”’ti? “Etampi kho, vaccha, abyākataṃ mayā– ‘neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā”’ti. “Ko nu kho, bho gotama, hetu, ko paccayo, yena aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ evaṃ puṭṭhānaṃ evaṃ veyyākaraṇaṃ hoti– ‘sassato loko’ti vā…pe… ‘neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti vā? Ko pana, bho gotama, hetu, ko paccayo, yena bhoto gotamassa evaṃ puṭṭhassa na evaṃ veyyākaraṇaṃ hoti– ‘sassato loko’tipi…pe… ‘neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā’tipī”ti?

“Aññatitthiyā kho, vaccha, paribbājakā rūpaṃ attato samanupassanti, rūpavantaṃ vā attānaṃ, attani vā rūpaṃ, rūpasmiṃ vā attānaṃ Vedanaṃ attato samanupassanti…pe… saññaṃ…pe… saṅkhāre…pe… viññāṇaṃ attato samanupassanti, viññāṇavantaṃ vā attānaṃ, attani vā viññāṇaṃ, viññāṇasmiṃ vā attānaṃ. Tasmā aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ evaṃ puṭṭhānaṃ evaṃ veyyākaraṇaṃ hoti– ‘sassato loko’ti vā…pe… ‘neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti vā. Tathāgato ca kho, vaccha, arahaṃ sammāsambuddho na rūpaṃ attato samanupassati, na rūpavantaṃ vā attānaṃ, na attani vā rūpaṃ, na rūpasmiṃ vā attānaṃ. Na vedanaṃ attato samanupassati…pe… na saññaṃ…pe… na saṅkhāre…pe… na viññāṇaṃ attato samanupassati, na viññāṇavantaṃ vā attānaṃ, na attani vā viññāṇaṃ, na viññāṇasmiṃ vā attānaṃ. Tasmā tathāgatassa evaṃ puṭṭhassa na evaṃ veyyākaraṇaṃ hoti– ‘sassato loko’tipi…pe… ‘neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā’tipī”ti.


Atha kho vacchagotto paribbājako uṭṭhāyāsanā yenāyasmā mahāmoggallāno tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā āyasmatā mahāmoggallānena saddhiṃ sammodi. Sammodanīyaṃ kathaṃ sāraṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho vacchagotto paribbājako āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ etadavoca–

“kiṃ nu kho, bho moggallāna, sassato loko”ti? Abyākataṃ kho etaṃ, vaccha, bhagavatā– ‘sassato loko’ti…pe…. “Kiṃ pana, bho moggallāna, ‘neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā”’ti? “Etampi kho, vaccha, abyākataṃ bhagavatā– ‘neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā”’ti. “Ko nu kho, bho moggallāna, hetu, ko paccayo, yena aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ evaṃ puṭṭhānaṃ evaṃ veyyākaraṇaṃ hoti– ‘sassato loko’ti vā…pe… ‘neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti vā? Ko pana, bho moggallāna, hetu, ko paccayo yena samaṇassa gotamassa evaṃ puṭṭhassa na evaṃ veyyākaraṇaṃ hoti– ‘sassato loko’tipi…pe… ‘neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā’tipī”ti?

“Aññatitthiyā kho, vaccha, paribbājakā rūpaṃ attato samanupassanti, rūpavantaṃ vā attānaṃ, attani vā rūpaṃ, rūpasmiṃ vā attānaṃ. Vedanaṃ attato samanupassanti…pe… saññaṃ…pe… saṅkhāre…pe… viññāṇaṃ attato samanupassanti, viññāṇavantaṃ vā attānaṃ, attani vā viññāṇaṃ, viññāṇasmiṃ vā attānaṃ. Tasmā aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ evaṃ puṭṭhānaṃ evaṃ veyyākaraṇaṃ hoti– ‘sassato loko’ti vā…pe… ‘neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti vā. Tathāgato ca kho, vaccha, arahaṃ sammāsambuddho na rūpaṃ attato samanupassati, na rūpavantaṃ vā attānaṃ, na attani vā rūpaṃ, na rūpasmiṃ vā attānaṃ. Na vedanaṃ attato samanupassati…pe… na saññaṃ…pe… na saṅkhāre…pe… na viññāṇaṃ attato samanupassati, na viññāṇavantaṃ vā attānaṃ, na attani vā viññāṇaṃ, na viññāṇasmiṃ vā attānaṃ. Tasmā tathāgatassa evaṃ puṭṭhassa na evaṃ veyyākaraṇaṃ hoti– ‘sassato loko’tipi, ‘asassato loko’tipi, ‘antavā loko’tipi, ‘anantavā loko’tipi, ‘taṃ jīvaṃ taṃ sarīran’tipi, ‘aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīran’tipi, ‘hoti tathāgato paraṃ maraṇā’tipi, ‘na hoti tathāgato paraṃ maraṇā’tipi, ‘hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇā’tipi, ‘neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā’tipī”ti.

“Acchariyaṃ, bho moggallāna, abbhutaṃ, bho moggallāna! Yatra hi nāma satthu ca sāvakassa ca atthena attho byañjanena byañjanaṃ saṃsandissati, samessati, na virodhayissati, yadidaṃ aggapadasmiṃ. Idānāhaṃ, bho moggallāna, samaṇaṃ gotamaṃ upasaṅkamitvā etamatthaṃ apucchiṃ. Samaṇopi me gotamo etehi padehi etehi byañjanehi etamatthaṃ byākāsi, seyyathāpi bhavaṃ moggallāno. Acchariyaṃ, bho moggallāna, abbhutaṃ, bho moggallāna! Yatra hi nāma satthu ca sāvakassa ca atthena attho byañjanena byañjanaṃ saṃsandissati samessati na virodhayissati, yadidaṃ aggapadasmin”ti.


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.