HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza201 -- 如墨聚集

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza201 雜阿含: za0967 AN: AN,V,196 (Kokanuda) Sk(H): Hosoda 1989a cf. Sk(P) Pischel 1904a: 813 (≒ Hosoda 1989a) cf. Sk(L) Lévi 1904: 300-302 (≒ Hosoda 1989a)

bza201

如是我聞:一時佛在王舍城 迦蘭陀竹林


爾時尊者阿難於是夜中詣多跋河,脫其衣裳,置于岸上,入河澡浴。著一浴衣,即出于水,待自身乾。時有外道,名具迦那提,往至彼河。尊者阿難聞彼行聲及 * [口*磬]咳聲,外道亦聞尊者之聲。外道問言:

「汝為是誰?」

阿難答言:

「我是沙門。」

「沙門甚多。汝今為是何等沙門?」

阿難答言:

「我是釋子。」

外道言:

「我欲問難。汝若閑暇,聽我所問。」

阿難答言:

「欲問便問,聽已當知。」

外道問言:

「我死此,生彼以不?」

阿難言:

「如來不說。」

又問:

「我死此,不生彼,亦生亦不生,非生非非生彼不?」

阿難又言:

「如斯等問,佛悉不答。」

外道言:

「我今問汝,死此生彼乃至非生非非生,悉不見答。汝寧不知如此事乎?」

阿難言:

「如是之事,我悉知見,非不知見。」

外道言:

「汝所知見,為何謂也?」

阿難答言:

「我所知見,見彼處所。見眾生行,乃至知見彼所從生。知見結業,舉動所作。見煩惱結,如墨聚集。無聞凡愚與見結相應,順於未來,長處生死。我所知見,其事如是。豈可謂為不知見乎?」

外道俱迦那即問之曰:

「汝名何等?」

阿難答言:

「我名阿難。」

外道復言:

「善哉!善哉!大師弟子。我今乃至共相談論,而不知汝乃是阿難。我若知汝,終不能得共相抗對。」


時彼外道聞阿難所說,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-0967

如是我聞:一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。


爾時尊者阿難陀於後夜時向補河邊,脫衣置岸邊,入水洗手足。還上岸,著一衣,摩拭身體。 時俱迦那外道出家亦至水邊。尊者阿難聞其行聲。聞聲已,即便謦咳作聲。 俱迦那外道出家聞有人聲,而問言:

「為何等人?」

尊者阿難答言:

「沙門。」

俱迦那外道言:

「何等沙門?」

尊者阿難答言:

「釋種子。」

俱迦那外道言:

「欲有所問,寧有閑暇見答以不?」

尊者阿難答言:

「隨意所問,知者當答。」

俱迦那言:

「云何,阿難!如來死後有耶?」

阿難答言:

「世尊所說,此是無記。」

復問:

「如來死後無耶?死後有無耶?非有非無耶?」

阿難言:

「世尊所說,此是無記。」

俱迦那外道言:

「云何,阿難!如來死後有?答言『無記』,死後無?死後有無?死後非有非無?答言『無記』。云何,阿難!為不知不見耶?」

阿難答言:

「非不知、非不見,悉知、悉見。」

復問阿難:

「云何知?云何見?」

阿難答言:

「見可見處,見所起處,見纏斷處,此則為知,此則為見。我如是知、如是見,云何說言不知、不見?」

俱迦那外道復問:

「尊者何名?」

阿難陀答言:

「我名阿難陀。」

俱迦那外道言:

「奇哉!大師弟子,而共論議!我若知是尊者阿難陀者,不敢發問。」


說是語已,即捨而去。


View TEI-XML Source

Kokanudasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: AN, V, 196. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 201.

“Ekaṃ samayaṃ āyasmā ānando rājagahe viharati tapodārāme. Atha kho āyasmā ānando rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya yena tapodā tenupasaṅkami gattāni parisiñcituṃ. Tapodāya [var] gattāni parisiñcitvā paccuttaritvā ekacīvaro aṭṭhāsi gattāni pubbāpayamāno Kokanudopi kho paribbājako rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya yena tapodā tenupasaṅkami gattāni parisiñcituṃ.

Addasā kho kokanudo paribbājako āyasmantaṃ ānandaṃ dūratova āgacchantaṃ. Disvāna āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca– “kvettha [var] , āvuso”ti? “Ahamāvuso, bhikkhū”ti.

“Katamesaṃ, āvuso, bhikkhūnan”ti? “Samaṇānaṃ, āvuso, sakyaputtiyānan”ti.

“Puccheyyāma mayaṃ āyasmantaṃ kiñcideva desaṃ, sace āyasmā okāsaṃ karoti pañhassa veyyākaraṇāyā”ti. “Pucchāvuso, sutvā vedissāmā”ti.


“Kiṃ nu kho, bho, ‘sassato loko, idameva saccaṃ moghamaññan’ti– evaṃdiṭṭhi [var] bhavan”ti “Na kho ahaṃ, āvuso, evaṃdiṭṭhi– ‘sassato loko, idameva saccaṃ moghamañña”n’ti.

“Kiṃ pana, bho, ‘asassato loko, idameva saccaṃ moghamaññan’ti– evaṃdiṭṭhi bhavan”ti? “Na kho ahaṃ, āvuso, evaṃdiṭṭhi– ‘asassato loko, idameva saccaṃ moghamañña”n’ti.

“Kiṃ nu kho, bho, antavā loko…pe… anantavā loko… taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ… aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ… hoti tathāgato paraṃ maraṇā… na hoti tathāgato paraṃ maraṇā… hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇā… neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā, idameva saccaṃ moghamaññanti– evaṃdiṭṭhi bhavan”ti? “Na kho ahaṃ, āvuso, evaṃdiṭṭhi– ‘neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā, idameva saccaṃ moghamañña”n’ti.

“Tena hi bhavaṃ na jānāti, na passatī”ti? “Na kho ahaṃ, āvuso, na jānāmi na passāmi. Jānāmahaṃ, āvuso, passāmī”ti

“‘Kiṃ nu kho, bho, sassato loko, idameva saccaṃ moghamaññanti– evaṃdiṭṭhi bhavan’ti, iti puṭṭho samāno– ‘na kho ahaṃ, āvuso, evaṃdiṭṭhi– sassato loko, idameva saccaṃ moghamaññan’ti vadesi.

“‘Kiṃ pana, bho, asassato loko, idameva saccaṃ moghamaññanti– evaṃdiṭṭhi bhavan’ti, iti puṭṭho samāno– ‘na kho ahaṃ, āvuso, evaṃdiṭṭhi– asassato loko, idameva saccaṃ moghamaññan’ti vadesi.

“Kiṃ nu kho, bho, antavā loko…pe… anantavā loko… taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ… aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ… hoti tathāgato paraṃ maraṇā… na hoti tathāgato paraṃ maraṇā… hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇā… neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā, idameva saccaṃ moghamaññanti– evaṃdiṭṭhi bhavanti, iti puṭṭho samāno– ‘na kho ahaṃ, āvuso evaṃdiṭṭhi– neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā, idameva saccaṃ moghamaññan’ti vadesi.


“‘Tena hi bhavaṃ na jānāti na passatī’ti, iti puṭṭho samāno– ‘na kho ahaṃ, āvuso, na jānāmi na passāmi. Jānāmahaṃ, āvuso, passāmī’ti vadesi. Yathā kathaṃ panāvuso, imassa bhāsitassa attho daṭṭhabbo”ti?

“‘Sassato loko, idameva saccaṃ moghamaññan’ti kho, āvuso, diṭṭhigatametaṃ. ‘Asassato loko, idameva saccaṃ moghamaññan’ti kho, āvuso, diṭṭhigatametaṃ. Antavā loko…pe… anantavā loko… taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ… aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ… hoti tathāgato paraṃ maraṇā… na hoti tathāgato paraṃ maraṇā… hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇā… ‘neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā, idameva saccaṃ moghamaññan’ti kho, āvuso, diṭṭhigatametaṃ.

“Yāvatā āvuso, diṭṭhi [var] yāvatā diṭṭhiṭṭhānaṃ diṭṭhi-adhiṭṭhānaṃ diṭṭhipariyuṭṭhānaṃ diṭṭhisamuṭṭhānaṃ diṭṭhisamugghāto [var] , tamahaṃ jānāmi tamahaṃ passāmi. Tamahaṃ jānanto tamahaṃ passanto kyāhaṃ vakkhāmi– ‘na jānāmi na passāmī’ti? Jānāmahaṃ, āvuso, passāmī”ti.

“Ko nāmo āyasmā, kathañca panāyasmantaṃ sabrahmacārī jānantī”ti? “‘Ānando’ti kho me, āvuso, nāmaṃ. ‘Ānando’ti ca pana maṃ sabrahmacārī jānantī”ti. “Mahācariyena vata kira, bho, saddhiṃ mantayamānā na jānimha– ‘āyasmā ānando’ti. Sace hi mayaṃ jāneyyāma– ‘ayaṃ āyasmā ānando’ti, ettakampi no nappaṭibhāyeyya [var] . Khamatu ca me āyasmā ānando”ti.


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.